Hjalmar Strömerskolan

Kommunal ·

Myrgatan 4, Strömsund

Högskolestudier

Var eleverna på Hjalmar Strömerskolan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Hjalmar Strömerskolan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   21 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   18 %

  • Civilekonomprogrammet

   12 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   6 %

  • Kandidatprogram i juridik och rättsvetenskap

   6 %

  • Landskapsarkitektprogrammet

   6 %

  • Civilingenjörsprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

   3 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   3 %

  • Högskoleprogram i teknik och teknisk industri

   3 %

  • Juristprogrammet

   3 %

  Program

  Samhälle
  InriktningAntagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  137.5
  Ekonomi
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Ekonomi 
  215
  Juridik 
  215
  El och energi
  InriktningAntagningspoäng
  Elteknik 
  127.5
  Barn och fritid
  InriktningAntagningspoäng
  Pedagogiskt och socialt arbete 
  197.5
  Försäljning och service
  InriktningAntagningspoäng
  Försäljning och service 
  147.5
  Fordon och transport
  InriktningAntagningspoäng
  Allmän 

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  165
  Transport 
  162.5
  Bygg och anläggning
  InriktningAntagningspoäng
  Allmän 

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  140
  Anläggningsfordon 
  192.5
  Vård och omsorg
  InriktningAntagningspoäng
  Vård och omsorg 
  175
  Industri
  InriktningAntagningspoäng
  Svetsteknik 
  190
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  Allmän 

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  0

  Om

  Hjalmar Strömerskolan är ett gymnasium i Strömsund som har programmen samhälle, ekonomi, el och energi, barn och fritid, försäljning och service, fordon och transport, bygg och anläggning, vård och omsorg, industri samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Hjalmar Strömerskolan var mellan 0 och 215 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 215 meritpoäng för ekonomi. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  71/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(13,5)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Hög

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  88%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  70%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,3

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 91 svar, 97 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,3

  Trygghet

  7,6

  Stöd

  5,8

  Elevnöjdhet

  5,7

  Antal elever på skolan

  303 elever

  Könsfördelning

  45 % tjejer

  55 % killar

  Plats

  Skolägare

  Strömsunds kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Hjalmar Strömerskolan drivs av Strömsunds kommun som är en kommunal huvudman.

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.