Borgarskolan

Kommunal ·

Valbogatan 9, Gävle

Borgarskolan är ett gymnasium i Gävle som har programmen Samhälle, Ekonomi, Försäljning och service, Fordon och transport samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Borgarskolan var mellan 0 och 217,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 217,5 meritpoäng för Samhälle inriktning allmän, idrottsinriktning. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

175

Allmän, Idrottsinriktning

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

217.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

182.5

Allmän, Idrottsinriktning

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

175

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Allmän, Idrottsinriktning

 

80

Försäljning och service

 

80

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Karosseri och lackering

 

107.5

Lastbil och mobila maskiner

 

107.5

Personbil

 

107.5

Transport

 

107.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

0

Ekonomiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Fordons- och transportprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Försäljning och service

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

60/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

78 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

95 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 190 svar, 77 % svarsfrekvens

Studiero

5,8

Trygghet

8,4

Stöd

6,1

Elevnöjdhet

6,9

Antal elever på skolan

765 elever

Könsfördelning

46 % tjejer

54 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

43 %

Jobbar

25 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

32 %

Tre år efter

Studerar

47 %

Jobbar

36 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

17 %

Fem år efter

Studerar

40 %

Jobbar

46 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

14 %

Plats

Gävle Kommun är skolägare

3 gymnasieskolor

2895 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Gävle Kommun som är en kommunal skolägare.