Lugnetgymnasiet i Falun

1 / 2

Lugnetgymnasiet

Kommunal ·

Lugnetvägen 3, Falun

Högskolestudier

Var eleverna på Lugnetgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Lugnetgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   23 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   10 %

  • Kandidatprogram i konst och media

   8 %

  • Läkarprogrammet

   6 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   4 %

  • Civilekonomprogrammet

   4 %

  • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

   4 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   3 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   3 %

  • Ämneslärarprogrammet

   3 %

  Program

  Natur

  Antagningspoäng

  Naturvetenskap

   

  195

  Naturvetenskap och samhälle

   

  195

  Teknik

  Antagningspoäng

  Design och produktutveckling

   

  152.5

  Informations- och medieteknik

   

  152.5

  Produktionsteknik

   

  152.5

  Teknikvetenskap

   

  152.5

  Estet

  Antagningspoäng

  Bild och formgivning

   

  225

  Dans

   

  PROV

  Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

  PROV

  303

  Estetik och media

   

  132.5

  Musik

   

  190

  Teater

   

  147.5

  El och energi

  Antagningspoäng

  Automation

   

  80

  Elteknik

   

  177.5

  Fordon och transport

  Antagningspoäng

  Karosseri och lackering

   

  85

  Personbil

   

  85

  Bygg och anläggning

  Antagningspoäng

  Husbyggnad

   

  90

  Måleri

   

  90

  Plåtslageri

   

  90

  Introduktion

  Antagningspoäng

  Allmän

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  0

  Barn- och fritidsprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Bygg- och anläggningsprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Ekonomiprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  El- och energiprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Estetiska programmet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Fordons- och transportprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Om

  Lugnetgymnasiet är ett gymnasium i Falun som har programmen natur, estet, teknik, el och energi, fordon och transport, bygg och anläggning samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Lugnetgymnasiet var mellan 0 och 225 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 225 meritpoäng för estet, inriktning bild och formgivning. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  75/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C(15)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  91%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  88%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,7

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 277 svar, 83 % svarsfrekvens

  Studiero

  7

  Trygghet

  8,6

  Stöd

  7,2

  Elevnöjdhet

  7,8

  Antal elever på skolan

  1052 elever

  Könsfördelning

  44 % tjejer

  56 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  67 %

  Jobbar

  13 %

  Annat

  20 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  57 %

  Jobbar

  27 %

  Annat

  16 %

  Plats

  Skolägare

  Falu Kommun

  2 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Lugnetgymnasiet drivs av Falu kommun som är en kommunal huvudman. Det närmaste gymnasiet Falu kommun driver är Kristinegymnasiet.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.