Vasaskolan i Gävle

Vasaskolan

Kommunal ·

Norra Kungsgatan 15, Gävle

Högskolor

Var eleverna på Vasaskolan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Vasaskolan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  29 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  22 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  8 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  5 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  5 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  4 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  4 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  3 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  3 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  2 %

Och 19 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  15 %

 • Socionomprogrammet

  7 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  6 %

 • Ämneslärarprogrammet

  6 %

 • Grundlärarprogrammet

  6 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  6 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  6 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  5 %

 • Juristprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  4 %

Och 30 ytterligare utbildningar

Program

Natur
InriktningAntagningspoäng
Internationell profil 
227,5
Idrottsinriktning 
302,5
Naturvetenskap 
195
Naturvetenskap och samhälle 
195
Samhäll
InriktningAntagningspoäng
Vasaskolan 
127,5
Internationell profil 
197,5
Estet
InriktningAntagningspoäng
Bild och formgivning 
150
Musik 
162,5
Teater 
120
Humanistiska
InriktningAntagningspoäng
Kultur 
162,5
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Samhällsvetenskapsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

115
Estetiska programmet, teater 

A.LÄRLING

Anställd lärling - Som lärling får du lära dig ett yrke genom att kombinera lärande på en arbetsplats med lärande i skolan.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

A.LÄRLING

IMV

0
Estetiska programmet, bild 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Estetiska programmet, musik 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Naturvetenskapsprogrammet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

152,5
Humanistiska programmet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Om

Vasaskolan är ett gymnasium i Gävle som har programmen natur, samhälle, estet, humanistiska och introduktion. Antagningspoängen 2023 för Vasaskolan var mellan 0 och 302,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 302,5 meritpoäng för natur, inriktning idrottsinriktning. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

79/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C(15,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

83%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

91%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 247 svar, 76 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

7,6

Stöd

5,6

Elevnöjdhet

6,4

Antal elever på skolan

930 elever

Könsfördelning

67 % tjejer

33 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

63 %

Jobbar

12 %

Annat

26 %

3 år efter studenten

Studerar

72 %

Jobbar

19 %

Annat

9 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  29 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  22 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  8 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

  15 %

 • Socionomprogrammet

  7 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  6 %

Plats

Skolägare

Gävle kommun

3 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Vasaskolan drivs av Gävle kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Gävle kommun driver är Borgarskolan och Polhemsskolan.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.