Cultus Gymnasium

Fristående, icke vinstdrivande ·

Bergsbrunnagatan 1, Uppsala

Program

Om

Cultus Gymnasium är ett gymnasium i Uppsala som har programmet vård och omsorg. Antagningspoängen 2023 för Cultus Gymnasium var 122 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 122 meritpoäng för vård och omsorg. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

72/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D-E(11,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

71%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

99%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

5,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 18 svar, 86 % svarsfrekvens

Studiero

5,9

Trygghet

7,1

Stöd

6

Elevnöjdhet

6,7

Antal elever på skolan

91 elever

Könsfördelning

68 % tjejer

32 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Plats

Skolägare

Folkuniversitetet stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet

2 gymnasieskolor

Fristående, icke vinstdrivande

Cultus Gymnasium drivs av Folkuniversitetet stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet, som är en enskild huvudman. Det närmaste gymnasiet Folkuniversitetet stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet driver är Internationella Gymnasiet.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.