Katedralskolan i Uppsala
Katedralskolan i Uppsala
Katedralskolan i Uppsala

1 / 4

Katedralskolan

Kommunal ·

Skolgatan 2, Uppsala

Högskolestudier

Var eleverna på Katedralskolan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Katedralskolan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   22 %

  • Kandidatprogram i humaniora

   11 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   9 %

  • Läkarprogrammet

   7 %

  • Juristprogrammet

   5 %

  • Ämneslärarprogrammet

   3 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   3 %

  • Socionomprogrammet

   3 %

  • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

   3 %

  • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

   3 %

  Program

  Natur
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Naturvetenskap 
  285
  Naturvetenskap och samhälle 
  285
  Samhälle
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  247
  Samhällsvetenskap 
  247
  Barn och fritid
  InriktningAntagningspoäng
  Pedagogiskt och socialt arbete 
  102
  Humanistiska
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela humanistiska programmet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Kultur 
  220
  Språk 
  220
  International Baccalaureate
  InriktningAntagningspoäng
  International Baccalaureate 
  120

  Om

  Katedralskolan är ett gymnasium i Uppsala som har programmen natur, samhälle, barn och fritid, humanistiska samt international Baccalaureate. Antagningspoängen 2023 för Katedralskolan var mellan 102 och 285 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 285 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  91/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  B-C(16,8)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  92%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  95%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7,2

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 195 svar, 47 % svarsfrekvens

  Studiero

  7,5

  Trygghet

  8,8

  Stöd

  7

  Elevnöjdhet

  8,6

  Antal elever på skolan

  1407 elever

  Könsfördelning

  66 % tjejer

  34 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  71 %

  Jobbar

  12 %

  Annat

  17 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  80 %

  Jobbar

  11 %

  Annat

  9 %

  Plats

  Skolägare

  Uppsala kommun

  9 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Katedralskolan drivs av Uppsala kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Uppsala kommun driver är Ellen Fries Gymnasium och Fyrisskolan.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.