Katedralskolan i Uppsala
Katedralskolan i Uppsala
Katedralskolan i Uppsala

1 / 4

Katedralskolan

Kommunal ·

Skolgatan 2, Uppsala

Katedralskolan

Katedralskolan

Högskolor

Var eleverna på Katedralskolan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Katedralskolan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  60 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  6 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  4 %

 • Sveriges lantbruksuniversitet

  Sveriges lantbruksuniversitet

  4 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  3 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  3 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  3 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  2 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  2 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  2 %

Och 7 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  22 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  11 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  10 %

 • Läkarprogrammet

  7 %

 • Juristprogrammet

  5 %

 • Lärarprogram

  5 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  3 %

 • Socionomprogrammet

  3 %

 • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

  3 %

 • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

  3 %

Och 18 ytterligare utbildningar

Program

Antagningspoäng

Preliminära
Slutgiltiga förra året

Om

Katedralskolan är ett gymnasium i Uppsala som har programmen natur, samhälle, barn och fritid, humanistiska samt international Baccalaureate. Antagningspoängen 2023 för Katedralskolan var mellan 87,5 och 287 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 287 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

91/100

Snittbetyg

B-C(16,8)

Betygsinflation

Låg

Tar examen

92%

Lärare

Behöriga lärare

98%

Lärarnöjdhet

7,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 195 svar, 47 % svarsfrekvens

Studiero

7,5

Trygghet

8,8

Stöd

7

Elevnöjdhet

8,6

Antal elever på skolan

1427 elever

Könsfördelning

65 % tjejer

35 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

71 %

Jobbar

12 %

Annat

17 %

3 år efter studenten

Studerar

81 %

Jobbar

10 %

Annat

9 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  60 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  6 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  4 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  22 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  11 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  10 %

Plats

Skolägare

Uppsala kommun

8 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Katedralskolan drivs av Uppsala kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Uppsala kommun driver är Ellen Fries Gymnasium och Uppsala Estetiska Gymnasium.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.