Realgymnasiet Uppsala i Uppsala

1 / 2

Realgymnasiet Uppsala

Fristående ·

Kungsängsvägen 27, Uppsala

Program

Om

Realgymnasiet Uppsala är ett gymnasium i Uppsala som har programmen naturbruk och hantverk. Antagningspoängen 2023 för Realgymnasiet Uppsala var mellan 100 och 140 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 140 meritpoäng för naturbruk, inriktning naturturism. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

83/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(14)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

82%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

60%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 33 svar, 66 % svarsfrekvens

Studiero

5,8

Trygghet

7

Stöd

5,1

Elevnöjdhet

5,5

Antal elever på skolan

164 elever

Könsfördelning

95 % tjejer

5 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

31 %

Jobbar

26 %

Annat

43 %

3 år efter studenten

Studerar

48 %

Jobbar

35 %

Annat

17 %

Plats

Skolägare

Lärande i Sverige AB

24 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Realgymnasiet Uppsala drivs av Lärande i Sverige AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Lärande i Sverige AB driver är Realgymnasiet Sundbyberg och Realgymnasiet Stockholm.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.