Skvaderns Gymnasieskola i Sundsvall

Skvaderns Gymnasieskola

Fristående ·

Kungsvägen 21, Sundsvall

Högskolor

Var eleverna på Skvaderns Gymnasieskola studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Skvaderns Gymnasieskola de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  30 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  18 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  17 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  6 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  3 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  3 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  3 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  2 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  2 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  2 %

Och 10 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  21 %

 • Läkarprogrammet

  9 %

 • Lärarprogram

  9 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  8 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  6 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  5 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  4 %

 • Civilekonomprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  4 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  3 %

Och 15 ytterligare utbildningar

Program

Om

Vår ambition är att bedriva en modern gymnasieutbildning för ungdomar med tre års målinriktade studier som förbereder för högskolestudier, annan vidareutbildning eller arbete.

För att få en helhet och ge allsidiga kunskaper och färdigheter måste skolan ge utrymme för många olika mänskliga behov. Att ha en god arbetsmiljö, att uppleva glädje och känna trygghet är viktigt för såväl elever som personal. ”Helhetsperspektiv”, ”Inflytande, engagemang och flexibilitet” samt ”Identitet och närhet” är rubriker i vår pedagogiska plattform för det gemensamma arbetet.

Skvaderns Gymnasieskola är ett gymnasium i Sundsvall som har programmen natur, samhälle, ekonomi och estet. Antagningspoängen 2023 för Skvaderns Gymnasieskola var mellan 205 och 280 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 280 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

91/100

Snittbetyg

B-C(16,4)

Betygsinflation

Medel

Tar examen

92%

Lärare

Behöriga lärare

94%

Lärarnöjdhet

8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 162 svar, 87 % svarsfrekvens

Studiero

7,4

Trygghet

8,9

Stöd

7,3

Elevnöjdhet

8,7

Antal elever på skolan

562 elever

Könsfördelning

71 % tjejer

29 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Inget skolbibliotek

Inget skolbibliotek i skolans lokaler.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

57 %

Jobbar

16 %

Annat

27 %

3 år efter studenten

Studerar

82 %

Jobbar

12 %

Annat

7 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  30 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  18 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  17 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  21 %

 • Läkarprogrammet

  9 %

 • Lärarprogram

  9 %

Plats

Skolägare

Norrlidens kunskapscentrum AB

1 gymnasieskola

Fristående skolägare

Skvaderns Gymnasieskola drivs av Norrlidens kunskapscentrum AB, som är en enskild huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.