De Geergymnasiet i Norrköping
De Geergymnasiet i Norrköping
De Geergymnasiet i Norrköping
De Geergymnasiet i Norrköping
De Geergymnasiet i Norrköping

1 / 7

De Geergymnasiet

Kommunal ·

Nygatan 68, Norrköping

Högskolestudier

Var eleverna på De Geergymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från De Geergymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   21 %

  • Kandidatprogram i konst och media

   11 %

  • Kandidatprogram i humaniora

   11 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   8 %

  • Ämneslärarprogrammet

   7 %

  • Socionomprogrammet

   7 %

  • Grundlärarprogrammet

   5 %

  • Kandidatprogram inom konst

   3 %

  • Förskollärarprogrammet

   3 %

  • Juristprogrammet

   3 %

  Program

  Samhälle

  Antagningsgräns

  Beteendevetenskap

   

  220

  Medier, information och kommunikation

   

  220

  Samhällsvetenskap

   

  220

  Estet

  Antagningsgräns

  Bild och formgivning

   

  PROV

  Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

  PROV

  357.5

  Dans

   

  PROV

  Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

  PROV

  256.5

  Estetik och media

   

  PROV

  Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

  PROV

  280

  Musik

   

  PROV

  Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

  PROV

  480

  Musik

   

  SPETS

  Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning är riksrekryterande och har ofta en urvalsprocess (t.ex. prov) utöver betyg från grundskolan.

  PROV

  Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

  SPETS

  PROV

  672.5

  Teater

   

  PROV

  Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

  PROV

  470

  Humanistiska

  Antagningsgräns

  Kultur

   

  262.5

  Hotell och turism

  Antagningsgräns

  Hotell och turism

   

  182.5

  Introduktion

  Antagningsgräns

  Estetiska programmet, dans

   

  A.LÄRLING

  Anställd lärling - Som lärling får du lära dig ett yrke genom att kombinera lärande på en arbetsplats med lärande i skolan.

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  A.LÄRLING

  IMV

  0

  Estetiska programmet, estetik och media

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Estetiska programmet, teater

   

  A.LÄRLING

  Anställd lärling - Som lärling får du lära dig ett yrke genom att kombinera lärande på en arbetsplats med lärande i skolan.

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  A.LÄRLING

  IMV

  0

  Hantverksprogrammet inriktning textil design

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Humanistiska programmet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Samhällsvetenskapsprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Om

  De Geergymnasiet är ett gymnasium i Norrköping som har programmen samhälle, estet, humanistiska, hotell och turism samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för De Geergymnasiet var mellan 0 och 262,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 262,5 meritpoäng för humanistiska, inriktning kultur. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  69/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C(14,7)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  78%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  90%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,8

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 182 svar, 82 % svarsfrekvens

  Studiero

  6

  Trygghet

  7,5

  Stöd

  6

  Elevnöjdhet

  7,1

  Antal elever på skolan

  642 elever

  Könsfördelning

  68 % tjejer

  32 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  59 %

  Jobbar

  27 %

  Annat

  14 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  63 %

  Jobbar

  18 %

  Annat

  19 %

  Plats

  Skolägare

  Norrköpings Kommun

  6 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  De Geergymnasiet drivs av Norrköpings kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Norrköpings kommun driver är Kungsgårdsgymnasiet och Norrköpings Lärlingsgymnasium.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.