Ingången till Sjömansskolan

1 / 3

Sjömansskolan

Fristående ·

Mälarvarvsbacken 2-4, Stockholm

Högskolestudier

Var eleverna på Sjömansskolan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Sjömansskolan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  100 %

Utbildningar

 • Sjökaptensprogrammet/Sjökaptens- och styrmansprogrammet

  80 %

 • Sjöingenjörsprogrammet/Sjöingenjörs- och maskinteknikerprogrammet

  20 %

Program

Sjöfart
InriktningAntagningspoäng
Allmän 

RIKS

Går att söka från hela landet.

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

RIKS

VIS

132.5

Om

Sjömansskolan är ett gymnasium på Långholmen i Stockholm som har programmet sjöfart. Antagningspoängen 2023 för Sjömansskolan var 132,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 132,5 meritpoäng för sjöfart, inriktning allmän. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

-

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D(12,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

60%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

80%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 16 svar, 84 % svarsfrekvens

Studiero

6,7

Trygghet

8,9

Stöd

6

Elevnöjdhet

5

Antal elever på skolan

51 elever

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Plats

Skolägare

Sjömansskolan Stockholm AB

1 gymnasieskola

Fristående skolägare

Sjömansskolan drivs av Sjömansskolan Stockholm AB som är en enskild huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.