Grillska Gymnasiet Kungsholmen

Fristående, icke vinstdrivande ·

Lindhagensgatan 124b, Stockholm

Grillska Gymnasiet Kungsholmen är ett gymnasium i Stockholm, Kungsholmen som har programmen Ekonomi, Restaurang och livsmedel samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Grillska Gymnasiet Kungsholmen var mellan 110 och 202,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 202,5 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

202.5

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Antagningsgräns

Bageri och konditori

 

117.5

Kök och servering

 

110

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

180

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

61/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,8)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

77 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

76 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 53 svar, 82 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8,3

Stöd

6,6

Elevnöjdhet

7,7

Antal elever på skolan

223 elever

Könsfördelning

44 % tjejer

56 % killar

Plats

Stadsmissionens Skolstiftelse är skolägare

6 gymnasieskolor

2551 elever totalt

Fristående, icke vinstdrivande skolägare

Skolan drivs av Stadsmissionens Skolstiftelse som är en fristående, icke vinstdrivande skolägare.