Designgymnasiet Kungsholmens skolbyggnad.

Designgymnasiet Kungsholmen

Fristående ·

Strandbergsgatan 16B, Stockholm

Högskolor

Var eleverna på Designgymnasiet Kungsholmen studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Designgymnasiet Kungsholmen de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  24 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  13 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  11 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  8 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  5 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  4 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  4 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  4 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  3 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  3 %

Och 14 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i konst och media

  16 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  13 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  13 %

 • Civilingenjörsprogram

  10 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  10 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  10 %

 • Lärarprogram

  6 %

 • Civilekonomprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  4 %

 • Arkitektprogrammet

  3 %

Och 8 ytterligare utbildningar

Program

Om

Designgymnasiet Kungsholmen är ett gymnasium på Kungsholmen i Stockholm som har programmen teknik, estet samt försäljning och service. Antagningspoängen 2023 för Designgymnasiet Kungsholmen var mellan 175 och 220 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 220 meritpoäng för teknik inriktning design och produktutveckling, produktdesign. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

63/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C(14,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

74%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

77%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,1

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 51 svar, 47 % svarsfrekvens

Studiero

7,1

Trygghet

7,3

Stöd

5,5

Elevnöjdhet

5,7

Antal elever på skolan

312 elever

Könsfördelning

57 % tjejer

43 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Mindre skolbibliotek.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

49 %

Jobbar

19 %

Annat

32 %

3 år efter studenten

Studerar

52 %

Jobbar

26 %

Annat

22 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  24 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  13 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  11 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i konst och media

  16 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  13 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  13 %

Plats

Skolägare

Academedia AB

143 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Designgymnasiet Kungsholmen drivs av Academedia AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är Drottning Blankas Stockholm Vasastan och LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Norra.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.