Designgymnasiet Kungsholmen

Fristående ·

Strandbergsgatan 16B, Stockholm

Designgymnasiet Kungsholmen är ett gymnasium i Stockholm, Kungsholmen som har programmen Estet, Teknik samt Försäljning och service. Antagningspoängen 2023 för Designgymnasiet Kungsholmen var mellan 175 och 220 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 220 meritpoäng för Teknik inriktning design och produktutveckling, produktdesign. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling, Produktdesign

 

220

Samhällsbyggande och miljö, Arkitektur och design

 

200

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning, Grafisk design

 

217.5

Bild och formgivning, Inredningsdesign

 

195

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

175

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

46/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Väldigt hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

70 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

77 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 51 svar, 47 % svarsfrekvens

Studiero

7,1

Trygghet

7,3

Stöd

5,5

Elevnöjdhet

5,7

Antal elever på skolan

312 elever

Könsfördelning

57 % tjejer

43 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Mindre skolbibliotek.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

53 %

Jobbar

21 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

26 %

Tre år efter

Studerar

37 %

Jobbar

47 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

16 %

Fem år efter

Studerar

27 %

Jobbar

49 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

24 %

Plats

Designgymnasiet i Sverige AB är skolägare

4 gymnasieskolor

791 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Designgymnasiet i Sverige AB som är en fristående skolägare.