Grillska gymnasiet Stockholms skolbyggnad.

1 / 2

Grillska Gymnasiet Liljeholmen

Fristående, icke vinstdrivande ·

Årstaängsvägen 33, Stockholm

Högskolestudier

Var eleverna på Grillska Gymnasiet Liljeholmen studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Grillska Gymnasiet Liljeholmen de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  22 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  16 %

 • Gymnastik- och idrottshögskolan

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  8 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  8 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  7 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  5 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  4 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  4 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  4 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  4 %

Och 10 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Grundlärarprogrammet

  12 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  12 %

 • Ämneslärarprogrammet

  11 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  11 %

 • Förskollärarprogrammet

  10 %

 • Socionomprogrammet

  9 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  5 %

 • Kandidatprogram i juridik och rättsvetenskap

  4 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  2 %

 • Kandidatprogram i hälso- och sjukvård

  2 %

Och 6 ytterligare utbildningar

Program

Samhälle

Antagningsgräns

Beteendevetenskap, idrott

 

120

Samhällsvetenskap, socialt engagemang

 

120

El och energi

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

97.5

Barn och fritid

Antagningsgräns

Fritid och hälsa, idrott

 

80

Hantverk

Antagningsgräns

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

 

122.5

Introduktion

Antagningsgräns

Barn- och fritidsprogrammet, idrott

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

157.5

El- och energiprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

147.5

Hantverksprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

135

Om

Grillska Gymnasiet Liljeholmen är ett gymnasium i Liljeholmen i Stockholm som har programmen samhälle, el och energi, barn och fritid, hantverk samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Grillska Gymnasiet Liljeholmen var mellan 80 och 157,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 157,5 meritpoäng för introduktion inriktning barn- och fritidsprogrammet, idrott. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

59/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D(12,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

67%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

49%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

5,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 32 svar, 23 % svarsfrekvens

Studiero

5,8

Trygghet

7

Stöd

5,9

Elevnöjdhet

5,8

Antal elever på skolan

461 elever

Könsfördelning

45 % tjejer

55 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

45 %

Jobbar

30 %

Annat

25 %

3 år efter studenten

Studerar

49 %

Jobbar

28 %

Annat

23 %

Högskolestudier

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  22 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  16 %

 • Gymnastik- och idrottshögskolan

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  8 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  8 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  7 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  5 %

Plats

Skolägare

Stadsmissionens Skolstiftelse

6 gymnasieskolor

Fristående, icke vinstdrivande

Grillska Gymnasiet Liljeholmen drivs av Stadsmissionens skolstiftelse som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Stadsmissionens skolstiftelse driver är Grillska Gymnasiet Kungsholmen och Grillska Gymnasiet Uppsala.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.