1 / 3

NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm

Fristående ·

Sysslomansgatan 18, Stockholm

Högskolor

Var eleverna på NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  30 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  15 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  11 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  9 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  5 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  4 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  3 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  3 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  3 %

 • Gymnastik- och idrottshögskolan

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  2 %

Och 14 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  34 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  15 %

 • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

  6 %

 • Lärarprogram

  6 %

 • Biomedicinska analytikerprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  3 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  3 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  3 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  3 %

 • Kandidatprogram i matematik och övrig naturvetenskap

  3 %

Och 16 ytterligare utbildningar

Program

Om

NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm är ett gymnasium på Kungsholmen i Stockholm som har programmen natur och teknik. Antagningspoängen 2023 för NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm var mellan 120 och 202,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 202,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

67/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

66%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

78%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 82 svar, 83 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

7,9

Stöd

5,9

Elevnöjdhet

4,9

Antal elever på skolan

258 elever

Könsfördelning

30 % tjejer

70 % killar

Praktiskt

Matkort

Matkort som kan användas på utvalda restauranger.

Obemannat skolbibliotek

Mindre skolbibliotek

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  30 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  15 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  11 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  34 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  15 %

 • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

  6 %

Plats

Skolägare

Academedia AB

143 gymnasieskolor

Fristående skolägare

NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm drivs av Academedia AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är Drottning Blankas Stockholm Vasastan och Designgymnasiet Kungsholmen.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.