NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm

Fristående ·

Sysslomansgatan 18, Stockholm

NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm är ett gymnasium i Stockholm, Kungsholmen som har programmen Natur och Teknik. Antagningspoängen 2023 för NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm var mellan 0 och 202,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 202,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

202.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Teknikvetenskap

 

120

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

40/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,2)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

68 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

78 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 82 svar, 83 % svarsfrekvens

Studiero

6,2

Trygghet

7,9

Stöd

5,9

Elevnöjdhet

4,9

Antal elever på skolan

258 elever

Könsfördelning

30 % tjejer

70 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Obemannat skolbibliotek.

Mindre skolbibliotek

Skollunch

Matkort som kan användas på närliggande restauranger.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Deltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

NTI Gymnasiet Macro AB är skolägare

16 gymnasieskolor

4117 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av NTI Gymnasiet Macro AB som är en fristående skolägare.