LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Södra i Stockholm

1 / 2

LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Södra

Fristående ·

Tullgårdsgatan 12, Stockholm

Högskolor

Var eleverna på LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Södra studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Södra de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  30 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  17 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  15 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  6 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  6 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  5 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  3 %

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  3 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  2 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  2 %

Och 11 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i konst och media

  20 %

 • Civilingenjörsprogram

  19 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  19 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  16 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  5 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  5 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  4 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  3 %

 • Lärarprogram

  3 %

 • Socionomprogrammet

  3 %

Och 4 ytterligare utbildningar

Program

Om

LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Södra är ett gymnasium på Södermalm i Stockholm som har programmen teknik och estet. Antagningspoängen 2023 för LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Södra var mellan 120 och 200 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 200 meritpoäng för teknik inriktning design och produktutveckling, spelutveckling. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

76/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(14,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

80%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

88%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 118 svar, 75 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

8,2

Stöd

6,2

Elevnöjdhet

6,7

Antal elever på skolan

507 elever

Könsfördelning

32 % tjejer

68 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  30 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  17 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  15 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i konst och media

  20 %

 • Civilingenjörsprogram

  19 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  19 %

Plats

Skolägare

Academedia AB

143 gymnasieskolor

Fristående skolägare

LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Södra drivs av Academedia AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är Internationella Hotell- och Restaurangskolan och ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.