S:t Lars Gymnasium i Linköping

S:t Lars Gymnasium

Kommunal ·

Sankt Larsgatan 26, Linköping

Högskolestudier

Var eleverna på S:t Lars Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från S:t Lars Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   16 %

  • Ämneslärarprogrammet

   8 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   8 %

  • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

   8 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   8 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   8 %

  • Socionomprogrammet

   8 %

  • Civilekonomprogrammet

   4 %

  • Grundlärarprogrammet

   4 %

  • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

   4 %

  Program

  Natur

  Antagningsgräns

  Naturvetenskap

   

  217.5

  Estet

  Antagningsgräns

  Bild och formgivning

   

  152.5

  Musik

   

  175

  Introduktion

  Antagningsgräns

  Estetiska programmet, bild och formgivning

   

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  LÄRLING

  IMV

  0

  Naturvetenskapsprogrammet

   

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Om

  S:t Lars Gymnasium är ett gymnasium i Linköping som har programmen natur, estet och introduktion. Antagningspoängen 2023 för S:t Lars Gymnasium var mellan 0 och 217,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 217,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  75/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C(15,2)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Hög

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  60%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  75%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7,1

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 31 svar, 70 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,1

  Trygghet

  7,8

  Stöd

  6,5

  Elevnöjdhet

  7,5

  Antal elever på skolan

  154 elever

  Könsfördelning

  72 % tjejer

  28 % killar

  Plats

  Skolägare

  Linköpings Kommun

  7 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  S:t Lars Gymnasium drivs av Linköpings kommun som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Linköpings kommun driver är Birgittaskolans gymnasium och Linköpings Idrottsgymnasium.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.