Sundlergymnasiet i Vårgårda
Sundlergymnasiet i Vårgårda
Sundlergymnasiet i Vårgårda

1 / 3

Sundlergymnasiet

Kommunal ·

Föreningsgatan 1, Vårgårda

Högskolestudier

Var eleverna på Sundlergymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Sundlergymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   10 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   10 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   10 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   8 %

  • Ämneslärarprogrammet

   6 %

  • Juristprogrammet

   6 %

  • Fysioterapeutprogrammet

   4 %

  • Kandidatprogram i hälso- och sjukvård

   4 %

  • Kandidatprogram i humaniora

   4 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   4 %

  Program

  Natur
  InriktningAntagningspoäng
  Naturvetenskap 
  220
  Samhälle
  InriktningAntagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  150
  Ekonomi
  InriktningAntagningspoäng
  Ekonomi 
  167.5
  Teknik
  InriktningAntagningspoäng
  Design och produktutveckling 
  192.5
  Barn och fritid
  InriktningAntagningspoäng
  Pedagogiskt och socialt arbete 
  85
  Försäljning och service
  InriktningAntagningspoäng
  Försäljning och service 
  135
  Fordon och transport
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela fordons- och transportprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Personbil 
  167.5
  Transport 
  167.5
  Vård och omsorg
  InriktningAntagningspoäng
  Vård och omsorg 
  100
  Industri
  InriktningAntagningspoäng
  Produkt och maskinteknik 
  120
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  Barn- och fritidsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  95
  Försäljning och service 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  102.5
  Industritekniska programmet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  127.5
  Vård och omsorg 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  80

  Om

  Sundlergymnasiet är ett gymnasium i Vårgårda som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, barn och fritid, försäljning och service, fordon och transport, vård och omsorg, industri samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Sundlergymnasiet var mellan 80 och 220 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 220 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  74/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(14,1)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  85%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  93%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,8

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 79 svar, 95 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,3

  Trygghet

  8,1

  Stöd

  6,5

  Elevnöjdhet

  7,3

  Antal elever på skolan

  333 elever

  Könsfördelning

  55 % tjejer

  45 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  40 %

  Jobbar

  37 %

  Annat

  23 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  59 %

  Jobbar

  34 %

  Annat

  7 %

  Plats

  Skolägare

  Vårgårda kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Sundlergymnasiet drivs av Vårgårda kommun som är en kommunal huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.