Marks Gymnasieskola i Skene

1 / 2

Marks Gymnasieskola

Kommunal ·

Varbergsvägen 6, Skene

Högskolor

Var eleverna på Marks Gymnasieskola studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Marks Gymnasieskola de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås

  27 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  24 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  13 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  10 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  6 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  3 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  3 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  3 %

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  2 %

 • Högskolan Väst

  Högskolan Väst

  1 %

Och 9 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  15 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  15 %

 • Lärarprogram

  15 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  13 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  7 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  4 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  3 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  3 %

 • Kandidatprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

  3 %

 • Socionomprogrammet

  3 %

Och 17 ytterligare utbildningar

Program

Natur
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Naturvetenskap 
232,5
Naturvetenskap och samhälle 
232,5
Samhäll
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Beteendevetenskap 
182,5
Samhällsvetenskap 
182,5
Ekonomi
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Ekonomi 
207,5
Juridik 
207,5
Teknik
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela teknikprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Design och produktutveckling 
190
Informations- och medieteknik 
190
Produktionsteknik 
190
Estet
InriktningAntagningspoäng
Estetik och media 
182,5
Musik 
187,5
El och energi
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela el- och energiprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Automation 
182,5
Elteknik 
182,5
Barn och fritid
InriktningAntagningspoäng
Pedagogiskt och socialt arbete 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

182,5
Fritid och hälsa 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

142,5
Försäljning och service
InriktningAntagningspoäng
Försäljning och service 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

192,5
Fordon och transport
InriktningAntagningspoäng
Personbil 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

192,5
Hantverk
InriktningAntagningspoäng
Frisör, barberare och hår- och makeupstylist 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

192,5
Bygg och anläggning
InriktningAntagningspoäng
Mark och anläggning 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

140
Husbyggnad 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

165
Husbyggnad 
190
Mark och anläggning 
190
Måleri 
190
Plåtslageri 
190
Vård och omsorg
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg 
90
Vård och omsorg 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

242,5
VVS och fastighet
InriktningAntagningspoäng
VVS 

LÄRLING

Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

LÄRLING

180
Industritekniska
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela industritekniska programmet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Produkt och maskinteknik 
102,5
Svetsteknik 
102,5
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

122,5
Industritekniska programmet 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

100

Om

Marks Gymnasieskola är ett gymnasium i Skene som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, estet, el och energi, barn och fritid, försäljning och service, fordon och transport, hantverk, bygg och anläggning, vård och omsorg, VVS och fastighet, industri samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Marks Gymnasieskola var mellan 90 och 242,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 242,5 meritpoäng för vård och omsorg. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

74/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(14,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

83%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 215 svar, 75 % svarsfrekvens

Studiero

6

Trygghet

8,4

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

949 elever

Könsfördelning

46 % tjejer

54 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås

  27 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  24 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  13 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  15 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  15 %

 • Lärarprogram

  15 %

Plats

Skolägare

Marks kommun

1 gymnasieskola

Kommunal skolägare

Marks Gymnasieskola drivs av Marks kommun, som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.