Ållebergsgymnasiet

Kommunal ·

Fredriksbergsvägen 36, Falköping

Ållebergsgymnasiet är ett gymnasium i Falköping som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Estet, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Försäljning och service, Fordon och transport, Bygg och anläggning, Vård och omsorg, Introduktion samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Ållebergsgymnasiet var mellan 0 och 220 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 220 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

220

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

175

Medier, information och kommunikation

 

175

Samhällsvetenskap

 

175

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

187.5

Juridik

 

187.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

162.5

Samhällsbyggande och miljö

 

162.5

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Bild och formgivning

 

167.5

Musik

 

167.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

207.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Fritid och hälsa

 

115

Pedagogiskt och socialt arbete

 

115

Försäljning- och serviceprogrammet

Antagningsgräns

Försäljning och service

 

97.5

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Karosseri och lackering

 

170

Personbil

 

170

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

207.5

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

82.5

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Produkt och maskinteknik

 

80

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

0

Allmän

 

VIS

Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

VIS

0

Estetiska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

75

Industritekniska programmet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

107.5

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

150

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

64/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

86 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

85 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 245 svar, 79 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

7,9

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

986 elever

Könsfördelning

48 % tjejer

52 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

41 %

Jobbar

29 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

30 %

Tre år efter

Studerar

52 %

Jobbar

36 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Fem år efter

Studerar

38 %

Jobbar

49 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Plats

Falköpings Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

986 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Falköpings Kommun som är en kommunal skolägare.