Timrå Gymnasium

Kommunal ·

Gymnasievägen 2, Timrå

Timrå Gymnasium

Timrå Gymnasium

Högskolor

Var eleverna på Timrå Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Timrå Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  56 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  13 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  12 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  8 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  6 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  2 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  2 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  2 %

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  19 %

 • Civilekonomprogrammet

  15 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  15 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  8 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  6 %

 • Kandidatprogram i teknik och teknisk industri

  6 %

 • Biomedicinska analytikerprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

  4 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  4 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  4 %

Och 7 ytterligare utbildningar

Program

Natur
InriktningAntagningspoäng
Naturvetenskap135
Samhäll
InriktningAntagningspoäng
Beteendevetenskap160
Ekonomi
Inriktning (Välj år 2)
Antagningspoäng
Ekonomi192,5
Juridik192,5
Teknik
Inriktning (Välj år 2)
Antagningspoäng
Design och produktutveckling215
Teknikvetenskap215
El och energi
InriktningAntagningspoäng
Elteknik152,5
Barn och fritid
InriktningAntagningspoäng
Pedagogiskt och socialt arbete90
Försäljning och service
InriktningAntagningspoäng
Försäljning och service185
Fordon och transport
InriktningAntagningspoäng
Transport142,5
Transport, flygplatstekniker85
Restaurang och livsmedel
InriktningAntagningspoäng
Kök och servering137,5
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Samhällsvetenskapsprogrammet 

IMV

0
Yrkesintroduktion 

IMY

0
Naturvetenskapsprogrammet 

IMV

0
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

IMV

0
Teknikprogrammet 

IMV

0
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

IMY

0
Allmän0
Språkintroduktion 

IMS

0
Barn- och fritidsprogrammet 

IMV

0
El- och energiprogrammet 

IMV

0
Ekonomiprogrammet 

IMV

0
Försäljning och service 

IMV

0
Fordons- och transportprogrammet 

IMV

0

Om

Timrå Gymnasium är ett gymnasium i Timrå som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, el och energi, barn och fritid, försäljning och service, fordon och transport, restaurang och livsmedel samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Timrå Gymnasium var mellan 0 och 215 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 215 meritpoäng för teknik, inriktning design och produktutveckling. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

66/100

Snittbetyg

C-D(13,5)

Betygsinflation

Hög

Tar examen

89%

Lärare

Behöriga lärare

75%

Lärarnöjdhet

7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 80 svar, 65 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,1

Stöd

6

Elevnöjdhet

7,3

Antal elever på skolan

388 elever

Könsfördelning

41 % tjejer

59 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

41 %

Jobbar

22 %

Annat

37 %

3 år efter studenten

Studerar

29 %

Jobbar

45 %

Annat

27 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  56 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  13 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  12 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  19 %

 • Civilekonomprogrammet

  15 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  15 %

Plats

Skolägare

Timrå kommun

1 gymnasieskola

Kommunal skolägare

Timrå Gymnasium drivs av Timrå kommun, som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.