Jämtlands Gymnasium Bräcke

Kommunal ·

Västra Kungsvägen 34, Bräcke

Program

Om

Jämtlands Gymnasium Bräcke är ett gymnasium i Bräcke som har programmen bygg och anläggning samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Jämtlands Gymnasium Bräcke var mellan 45 och 182,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 182,5 meritpoäng för bygg och anläggning, inriktning anläggningsfordon. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

67/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,3)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

79%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

36%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 31 svar, 100 % svarsfrekvens

Studiero

6,7

Trygghet

8

Stöd

7

Elevnöjdhet

6,6

Antal elever på skolan

108 elever

Könsfördelning

20 % tjejer

80 % killar

Plats

Skolägare

Östersunds kommun

7 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Jämtlands Gymnasium Bräcke drivs av Östersunds kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Östersunds kommun driver är Jämtlands Gymnasium Fyrvalla och Jämtlands Gymnasium Wargentin.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.