Bobergsgymnasiet i Ånge
Bobergsgymnasiet i Ånge
Bobergsgymnasiet i Ånge

1 / 4

Bobergsgymnasiet

Kommunal ·

Västra Skolgatan 6, Ånge

Högskolestudier

Var eleverna på Bobergsgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Bobergsgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   23 %

  • Kandidatprogram i konst och media

   13 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   10 %

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

   6 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   6 %

  • Socionomprogrammet

   6 %

  • Ämneslärarprogrammet

   4 %

  • Förskollärarprogrammet

   4 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   4 %

  • Kandidatprogram i teknik och teknisk industri

   4 %

  Program

  Natur
  InriktningAntagningspoäng
  Naturvetenskap 
  230
  Samhälle
  InriktningAntagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  175
  Ekonomi
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Ekonomi 
  205
  Juridik 
  205
  Teknik
  InriktningAntagningspoäng
  Informations- och medieteknik 
  230
  El och energi
  InriktningAntagningspoäng
  Elteknik 
  187.5
  Barn och fritid
  InriktningAntagningspoäng
  Pedagogiskt och socialt arbete 
  215
  Försäljning och service
  InriktningAntagningspoäng
  Försäljning och service 
  80
  Fordon och transport
  InriktningAntagningspoäng
  Personbil 
  160
  Bygg och anläggning
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela bygg- och anläggningsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Husbyggnad 
  190
  Måleri 
  190
  Vård och omsorg
  InriktningAntagningspoäng
  Vård och omsorg 
  135
  Industri
  InriktningAntagningspoäng
  Svetsteknik 
  187.5
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  Ekonomiprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  El- och energiprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Fordons- och transportprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Försäljning och service 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Industritekniska programmet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Naturvetenskapsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Programinriktat val, mot bf 

  LÄRLING

  Lärlingsutbildning - mer än häften av utbildningen sker på en arbetsplats.

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  LÄRLING

  IMV

  0
  Programinriktat val, mot bygg- och anläggnngsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Samhällsvetenskapsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Språkintroduktion 

  IMS

  Fokus på svenska språket.

  IMS

  0
  Teknikprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Vård och omsorg 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Om

  Bobergsgymnasiet är ett gymnasium i Ånge som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, el och energi, barn och fritid, försäljning och service, fordon och transport, bygg och anläggning, vård och omsorg, industri samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Bobergsgymnasiet var mellan 0 och 230 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 230 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  69/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(13,6)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  84%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  69%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7,1

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 51 svar, 88 % svarsfrekvens

  Studiero

  7,2

  Trygghet

  7,1

  Stöd

  5,3

  Elevnöjdhet

  5,8

  Antal elever på skolan

  251 elever

  Könsfördelning

  39 % tjejer

  61 % killar

  Plats

  Skolägare

  Ånge kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Bobergsgymnasiet drivs av Ånge kommun som är en kommunal huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.