Hälsingegymnasiet

Fristående ·

Nyhedsbacken 3, Bollnäs

Hälsingegymnasiet

Hälsingegymnasiet

Högskolor

Var eleverna på Hälsingegymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Hälsingegymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  26 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  14 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  12 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  9 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  6 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  5 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  4 %

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  4 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  4 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  2 %

Och 12 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  14 %

 • Civilingenjörsprogram

  12 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  11 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  8 %

 • Juristprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  5 %

 • Civilekonomprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  4 %

 • Läkarprogrammet

  4 %

 • Socionomprogrammet

  4 %

Och 24 ytterligare utbildningar

Program

Antagningspoäng

Preliminära
Slutgiltiga förra året

Om

Hälsingegymnasiet är ett gymnasium i Bollnäs som har programmen natur, ekonomi och teknik. Antagningspoängen 2023 för Hälsingegymnasiet var mellan 167,5 och 190 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 190 meritpoäng för teknik, inriktning informations- och medieteknik. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

71/100

Snittbetyg

C-D(14,5)

Betygsinflation

Medel

Tar examen

82%

Lärare

Behöriga lärare

60%

Lärarnöjdhet

6,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 63 svar, 86 % svarsfrekvens

Studiero

7,5

Trygghet

8,4

Stöd

7,2

Elevnöjdhet

6,9

Antal elever på skolan

195 elever

Könsfördelning

51 % tjejer

49 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

53 %

Jobbar

22 %

Annat

25 %

3 år efter studenten

Studerar

71 %

Jobbar

19 %

Annat

10 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  26 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  14 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  12 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  14 %

 • Civilingenjörsprogram

  12 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  11 %

Plats

Skolägare

Hälsingegymnasiet Holding AB

1 gymnasieskola

Fristående skolägare

Hälsingegymnasiet drivs av Hälsingegymnasiet Holding AB, som är en enskild huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.