NTI Gymnasiet Sundsvall

Fristående ·

Kyrkogatan 21, Sundsvall

Högskolor

Var eleverna på NTI Gymnasiet Sundsvall studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från NTI Gymnasiet Sundsvall de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  61 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  8 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  5 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  3 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  3 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  3 %

 • Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola

  2 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  2 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  2 %

 • Högskolan i Halmstad

  Högskolan i Halmstad

  2 %

Och 6 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i teknik och teknisk industri

  39 %

 • Civilingenjörsprogram

  32 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  8 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  8 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  3 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  3 %

 • Högskoleprogram i konst och media

  2 %

 • Kandidatprogram i matematik och övrig naturvetenskap

  2 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  2 %

 • Sjöingenjörsprogrammet/Sjöingenjörs- och maskinteknikerprogrammet

  2 %

Program

Om

NTI Gymnasiet Sundsvall är ett gymnasium i Sundsvall som har programmen teknik, estet samt el och energi. Antagningspoängen 2023 för NTI Gymnasiet Sundsvall var mellan 125 och 160 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 160 meritpoäng för teknik, inriktning informations- och medieteknik. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

76/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D(12,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

70%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

52%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 54 svar, 78 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

8,5

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

7,1

Antal elever på skolan

242 elever

Könsfördelning

13 % tjejer

87 % killar

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  61 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  8 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  5 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i teknik och teknisk industri

  39 %

 • Civilingenjörsprogram

  32 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  8 %

Plats

Skolägare

Academedia AB

143 gymnasieskolor

Fristående skolägare

NTI Gymnasiet Sundsvall drivs av Academedia AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är Klara Teoretiska Gymnasium Sundsvall och Drottning Blankas Gymnasieskola Sundsvall.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.