Vård- och omsorgsgymnasiet

Fristående ·

Aniaraplatsen 2, 2 tr., Sollentuna

Högskolestudier

Var eleverna på Vård- och omsorgsgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Vård- och omsorgsgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Röda korsets högskola

  Röda korsets högskola

  25 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  15 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  15 %

 • Sophiahemmet Högskola

  Sophiahemmet Högskola

  10 %

 • Högskolan i Borås

  Högskolan i Borås

  5 %

 • Jönköping University

  Jönköping University

  5 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  5 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  5 %

 • Marie Cederschiöld Högskola

  Marie Cederschiöld Högskola

  5 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  5 %

Och ytterligare en högskola

Utbildningar

 • Sjuksköterskeprogrammet

  80 %

 • Biomedicinska analytikerprogrammet

  5 %

 • Förskollärarprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  5 %

 • Röntgensjuksköterskeprogrammet

  5 %

Och 0 ytterligare utbildningar

Program

Vård och omsorg
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg 
80
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0
Vård och omsorg 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Om

Vård- och omsorgsgymnasiet är ett gymnasium i Sollentuna som har programmen vård och omsorg samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Vård- och omsorgsgymnasiet var mellan 0 och 80 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 0 meritpoäng för vård och omsorg. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

74/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

56%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

45%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 35 svar, 63 % svarsfrekvens

Studiero

5,3

Trygghet

7,2

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

6,3

Antal elever på skolan

178 elever

Könsfördelning

87 % tjejer

13 % killar

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

48 %

Jobbar

25 %

Annat

27 %

3 år efter studenten

Studerar

47 %

Jobbar

40 %

Annat

13 %

Plats

Skolägare

Alingsås kommun

1 gymnasieskola

Fristående skolägare

Vård- och omsorgsgymnasiet drivs av Alingsås kommun som är en enskild huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.