Psykologigymnasiet

Fristående ·

Industrivägen 19, Solna

Högskolestudier

Var eleverna på Psykologigymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Psykologigymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  36 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  29 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  9 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  7 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  4 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  4 %

 • Konstfack

  Konstfack

  2 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  2 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  2 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  2 %

Och 2 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  20 %

 • Ämneslärarprogrammet

  16 %

 • Socionomprogrammet

  14 %

 • Grundlärarprogrammet

  11 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  5 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  5 %

 • Förskollärarprogrammet

  4 %

 • Juristprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  4 %

 • Kandidatprogram i socialt arbete och omsorg

  4 %

Och 6 ytterligare utbildningar

Program

Samhälle

Antagningsgräns

Beteendevetenskap, kriminologi

 

185

Teater

 

SVE

Särskild variant av programet inom det estetiska området som inte är en av de nationella inriktingarna.

SVE

120

Ekonomi

Antagningsgräns

Juridik, kriminologi

 

185

Om

Psykologigymnasiet är ett gymnasium i Solna som har programmen samhälle och ekonomi. Antagningspoängen 2023 för Psykologigymnasiet var 185 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 185 meritpoäng för ekonomi inriktning juridik, kriminologi. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

66/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C(15,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

76%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

69%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 38 svar, 73 % svarsfrekvens

Studiero

5,1

Trygghet

5,7

Stöd

4,4

Elevnöjdhet

2,4

Antal elever på skolan

187 elever

Könsfördelning

75 % tjejer

25 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Mindre skolbibliotek.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Högskolestudier

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  36 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  29 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  9 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  7 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  4 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  4 %

Plats

Skolägare

Psykologigymnasiet Sverige AB

1 gymnasieskola

Fristående skolägare

Psykologigymnasiet drivs av Psykologigymnasiet Sverige AB som är en enskild huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.