Odengymnasiet

Fristående ·

Instrumentvägen 31, Hägersten

Odengymnasiet är ett gymnasium i Hägersten som har programmen Samhälle, Teknik, Hantverk och Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Odengymnasiet var mellan 0 och 67,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 67,5 meritpoäng för Introduktion inriktning samhällsvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Medier, information och kommunikation

 

120

Samhällsvetenskap

 

120

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

120

Teknikvetenskap

 

120

Hantverksprogrammet

Antagningsgräns

Frisör, barberare och hår- och makeupstylist

 

80

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Hantverksprogrammet

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Hantverksprogrammet

 

IMY

Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

IMY

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

 

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

SPV

IMV

0

Samhällsvetenskapsprogrammet, Medier, information och kommunikation

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Samhällsvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskap

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

67.5

Teknikprogrammet, Informations- och medieteknik

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Teknikprogrammet, Teknikvetenskap

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

0

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

43/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D (12,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Väldigt hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

64 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

57 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 39 svar, 70 % svarsfrekvens

Studiero

4,1

Trygghet

6,4

Stöd

4,7

Elevnöjdhet

4,3

Antal elever på skolan

214 elever

Könsfördelning

63 % tjejer

37 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Mindre skolbibliotek.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal utanför skolan.

Idrott utövas i Liljeholmshallen.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Värmdö Tekniska Utbildningar Aktiebolag, Vtu är skolägare

2 gymnasieskolor

391 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Värmdö Tekniska Utbildningar Aktiebolag, Vtu som är en fristående skolägare.