Kungsholmens västra gymnasium

Kommunal ·

Konradsbergsgatan 1, Stockholm

Vi är kunskap. Vi är vetenskap. Vi är gemenskap. Vi är KVG. Utifrån dessa ledord formar vi vår verksamhet och undervisning. Vi är en centralt belägen skola med elever från hela Stockholms län.

Kungsholmens västra gymnasium är ett kommunalt gymnasium i Stockholm. Kungsholmens västra gymnasium har ekonomiprogrammet, introduktionsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet.

Kungsholmens västra gymnasium är ett gymnasium i Stockholm, Kungsholmen som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Vård och omsorg samt Introduktion. Antagningspoängen 2023 för Kungsholmens västra var mellan 162,5 och 277,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 277,5 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

277.5

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

252.5

Samhällsvetenskap

 

HA

Hörselanpassad

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

HA

SPV

215

Samhällsvetenskap, Juridik

 

247.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

275

Juridik

 

270

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

HA

Hörselanpassad

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

HA

SPV

162.5

Vård och omsorg

 

172.5

Introduktionsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

IMV

Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

IMV

202.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

53/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

74 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

89 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 378 svar, 75 % svarsfrekvens

Studiero

5,4

Trygghet

7,5

Stöd

5,7

Elevnöjdhet

5,7

Antal elever på skolan

1004 elever

Könsfördelning

68 % tjejer

32 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal och eget kök på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Plats

Stockholms Kommun är skolägare

22 gymnasieskolor

17389 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet