Kungsholmens västra gymnasiums skolbyggnad.
Elever på Kungsholmens Västra Gymnasium
Elever på Kungsholmens Västra Gymnasium
Aula på Kungsholmens Västra Gymnasium
Elever på Kungsholmens Västra Gymnasium

1 / 6

Kungsholmens västra gymnasium

Kommunal ·

Konradsbergsgatan 1, Stockholm

Högskolor

Var eleverna på Kungsholmens västra gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Kungsholmens västra gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  29 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  13 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  9 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  9 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  6 %

 • Mälardalens universitet

  Mälardalens universitet

  4 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  4 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  4 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  3 %

 • Röda korsets högskola

  Röda korsets högskola

  2 %

Och 20 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Lärarprogram

  20 %

 • Civilingenjörsprogram

  11 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  11 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  10 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  8 %

 • Socionomprogrammet

  6 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  6 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  5 %

 • Juristprogrammet

  3 %

 • Förskollärarprogrammet

  2 %

Och 26 ytterligare utbildningar

Program

Om

Vi är kunskap. Vi är vetenskap. Vi är gemenskap. Vi är KVG. Utifrån dessa ledord formar vi vår verksamhet och undervisning. Vi är en centralt belägen skola med elever från hela Stockholms län.

Kungsholmens västra gymnasium är ett gymnasium på Kungsholmen i Stockholm som har programmen natur, samhälle, ekonomi, vård och omsorg samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Kungsholmens västra var mellan 162,5 och 277,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 277,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

69/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

72%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

89%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 204 svar, 69 % svarsfrekvens

Studiero

5,5

Trygghet

7,4

Stöd

5

Elevnöjdhet

5,5

Antal elever på skolan

1004 elever

Könsfördelning

68 % tjejer

32 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  29 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  13 %

 • Södertörns högskola

  Södertörns högskola

  9 %

Utbildningskategorier

 • Lärarprogram

  20 %

 • Civilingenjörsprogram

  11 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  11 %

Plats

Skolägare

Stockholms kommun

22 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Kungsholmens västra gymnasium drivs av Stockholms kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Stockholms kommun driver är Thorildsplans gymnasium och Kungsholmens gymnasium.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.