Jämtlands Gymnasium Wargentin i Östersund
Jämtlands Gymnasium Wargentin i Östersund
Jämtlands Gymnasium Wargentin i Östersund

1 / 3

Jämtlands Gymnasium Wargentin

Kommunal ·

Regementsgatan 24, Östersund

Högskolor

Var eleverna på Jämtlands Gymnasium Wargentin studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Jämtlands Gymnasium Wargentin de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  29 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  16 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  13 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  6 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  5 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  4 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  4 %

 • Lunds universitet

  Lunds universitet

  4 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  4 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  3 %

Och 11 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  24 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  10 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  7 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  6 %

 • Lärarprogram

  5 %

 • Socionomprogrammet

  5 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  4 %

 • Civilekonomprogrammet

  4 %

 • Juristprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  4 %

Och 20 ytterligare utbildningar

Program

Natur
InriktningAntagningspoäng
Idrottsprofil 

NIU

Nationellt godkänd idrottsutbildning – för dig med mål att bli elitidrottare.

NIU

262,5
Lokal idrottsprofil 
285
Internationell profil 
200
Naturvetenskap 
255
Naturvetenskap och samhälle 
255
Samhäll
InriktningAntagningspoäng
Beteendevetenskap 
202,5
Medier, information och kommunikation 
202,5
Samhällsvetenskap 
202,5
Lokal idrottsprofil 
210
Beteendevetenskap 

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

SPV

125
Medier, information och kommunikation 

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

SPV

125
Samhällsvetenskap 

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

SPV

125
Idrottsprofil 

NIU

Nationellt godkänd idrottsutbildning – för dig med mål att bli elitidrottare.

NIU

177,5
Ekonomi
InriktningAntagningspoäng
Idrottsprofil 

NIU

Nationellt godkänd idrottsutbildning – för dig med mål att bli elitidrottare.

NIU

202,5
Ekonomi 
205
Juridik 
205
Lokal idrottsprofil 
205
Teknik
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela teknikprogrammet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Design och produktutveckling 
190
Informations- och medieteknik 
190
Samhällsbyggande och miljö 
190
Teknikvetenskap 
190
Estet
InriktningAntagningspoäng
Musik 
207,5
Bild och form 
135
Barn och fritid
InriktningAntagningspoäng
Lokal idrottsprofil 
177,5
Fritid och hälsa 
137,5
Pedagogiskt och socialt arbete 
137,5
Idrottsprofil 

NIU

Nationellt godkänd idrottsutbildning – för dig med mål att bli elitidrottare.

NIU

160
Försäljning och service
InriktningAntagningspoäng
Försäljning och service 
182,5
Hantverk
InriktningAntagningspoäng
Frisör, barberare och hår- och makeupstylist 
180
Frisör, barberare och hår- och makeupstylist 
122,5
Humanistiska
Inriktning (Välj år 2)
Här söker du in till hela humanistiska programmet och får välja vilken inriktning du vill gå inför eller under år 2.
Antagningspoäng
Kultur 
160
Språk 
160
Vård och omsorg
InriktningAntagningspoäng
Vård och omsorg 
102,5
Hotell och turism
InriktningAntagningspoäng
Hotell och turism 
197,5
Introduktion
InriktningAntagningspoäng
Språkinriktning 
77,5
Allmän 

PROV

Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

PROV

SPV

0
Allmän 
0

Om

Jämtlands Gymnasium Wargentin är ett gymnasium i Östersund som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, estet, barn och fritid, försäljning och service, hantverk, humanistiska, vård och omsorg, hotell och turism samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Jämtlands Gymnasium Wargentin var mellan 0 och 285 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 285 meritpoäng för natur, inriktning lokal idrottsprofil. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

79/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(14,1)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

80%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

89%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 530 svar, 80 % svarsfrekvens

Studiero

6,6

Trygghet

8,2

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

7,2

Antal elever på skolan

2270 elever

Könsfördelning

56 % tjejer

44 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  29 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  16 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  13 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  24 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  10 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  7 %

Plats

Skolägare

Östersunds kommun

7 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Jämtlands Gymnasium Wargentin drivs av Östersunds kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Östersunds kommun driver är Jämtlands Gymnasium Fyrvalla och Jämtlands Gymnasium Torsta.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.