Älvstrandsgymnasiet

Kommunal ·

Älvstrandsvägen 2, Hagfors

Älvstrandsgymnasiet är ett gymnasium i Hagfors som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik, El och energi, Barn och fritid, Fordon och transport, Bygg och anläggning, Vård och omsorg samt Industri. Antagningspoängen 2023 för Älvstrandsgymnasiet var mellan 0 och 205 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 205 meritpoäng för Teknik, inriktning produktionsteknik. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

0

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

157.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

180

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Produktionsteknik

 

205

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Elteknik

 

137.5

Barn- och fritidsprogrammet

Antagningsgräns

Pedagogiskt och socialt arbete

 

95

Fordons- och transportprogrammet

Antagningsgräns

Personbil

 

105

Bygg- och anläggningsprogrammet

Antagningsgräns

Husbyggnad

 

102.5

Måleri

 

102.5

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

97.5

Industritekniska programmet

Antagningsgräns

Produkt och maskinteknik

 

122.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

62/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (13,6)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

91 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

66 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

-

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 114 svar, 93 % svarsfrekvens

Studiero

6,7

Trygghet

8,4

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

358 elever

Könsfördelning

41 % tjejer

59 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

39 %

Jobbar

31 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

30 %

Tre år efter

Studerar

29 %

Jobbar

52 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

19 %

Fem år efter

Studerar

36 %

Jobbar

55 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

9 %

Plats

Hagfors Kommun är skolägare

1 gymnasieskola

358 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Hagfors Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet