Karlstads Globala Gymnasium

Fristående ·

Gustaf Anders gata 7A, Karlstad

Högskolor

Var eleverna på Karlstads Globala Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Karlstads Globala Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  44 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  11 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  8 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  5 %

 • Högskolan i Skövde

  Högskolan i Skövde

  4 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  4 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  3 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  2 %

 • Malmö universitet

  Malmö universitet

  2 %

 • Sveriges lantbruksuniversitet

  Sveriges lantbruksuniversitet

  2 %

Och 13 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  20 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  12 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  11 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  6 %

 • Juristprogrammet

  5 %

 • Socionomprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  4 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  4 %

 • Civilekonomprogrammet

  3 %

 • Lärarprogram

  3 %

Och 16 ytterligare utbildningar

Program

Om

Karlstads Globala Gymnasium är ett gymnasium i Karlstad som har programmen natur, samhälle, ekonomi och teknik. Antagningspoängen 2023 för Karlstads Globala Gymnasium var mellan 162,5 och 225 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 225 meritpoäng för samhälle, inriktning beteendevetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

76/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C(14,9)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

-

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

91%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,8

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 115 svar, 93 % svarsfrekvens

Studiero

7

Trygghet

8,6

Stöd

6,4

Elevnöjdhet

7,7

Antal elever på skolan

357 elever

Könsfördelning

57 % tjejer

43 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottsundervisning i Karlstads innebandyarena som ligger ca 500 meter från skolan.

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  44 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  11 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  8 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  20 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  12 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  11 %

Plats

Skolägare

Medborgarskolan värmland-örebro län

1 gymnasieskola

Fristående skolägare

Karlstads Globala Gymnasium drivs av Medborgarskolan värmland-örebro län, som är en enskild huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.