Praktiska Gymnasiet Karlstad

Fristående ·

Packhusallén 1a, Karlstad

Program

Om

Praktiska Gymnasiet Karlstad är ett gymnasium i Karlstad som har programmen el och energi, barn och fritid, försäljning och service, fordon och transport, bygg och anläggning, vård och omsorg, VVS och fastighet, hotell och turism samt industri. Antagningspoängen 2023 för Praktiska Gymnasiet Karlstad var mellan 80 och 177,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 177,5 meritpoäng för hotell och turism. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

66/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

D-E(11,5)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

82%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

71%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 77 svar, 79 % svarsfrekvens

Studiero

5,3

Trygghet

7,3

Stöd

6,1

Elevnöjdhet

6

Antal elever på skolan

323 elever

Könsfördelning

31 % tjejer

69 % killar

Praktiskt

Närliggande restaurang

Egen matsal några minuters promenad från skolan.

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Plats

Skolägare

Academedia AB

143 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Praktiska Gymnasiet Karlstad drivs av Academedia AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är NTI Gymnasiet Karlstad och Drottning Blankas Gymnasieskola Karlstad.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.