SG/Broby i Sunne

1 / 2

SG/Broby

Kommunal ·

Svetsarevägen 2, Sunne

Högskolestudier

Var eleverna på SG/Broby studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från SG/Broby de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   13 %

  • Läkarprogrammet

   13 %

  • Tandhygienistprogrammet

   13 %

  • Civilekonomprogrammet

   7 %

  • Civilingenjörsprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

   7 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   7 %

  • Juristprogrammet

   7 %

  • Kandidatprogram i pedagogik och lärarutbildning

   7 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   7 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   7 %

  Program

  Natur

  Antagningsgräns

  Naturvetenskap

   

  212.5

  Naturvetenskap och samhälle

   

  212.5

  Samhälle

  Antagningsgräns

  Beteendevetenskap

   

  192.5

  Industri

  Antagningsgräns

  Allmän

   

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  110

  Produkt och maskinteknik

   

  RIKS

  Går att söka från hela landet.

  RIKS

  97.5

  Om

  SG/Broby är ett gymnasium i Sunne som har programmen natur, samhälle och industri. Antagningspoängen 2023 för SG/Broby var mellan 97,5 och 212,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 212,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  74/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  B-C(15,5)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Hög

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  90%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  64%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,7

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 25 svar, 63 % svarsfrekvens

  Studiero

  8,6

  Trygghet

  8,4

  Stöd

  6,5

  Elevnöjdhet

  7,6

  Antal elever på skolan

  165 elever

  Könsfördelning

  41 % tjejer

  59 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  33 %

  Jobbar

  30 %

  Annat

  37 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  39 %

  Jobbar

  49 %

  Annat

  12 %

  Plats

  Skolägare

  Sunne Kommun

  2 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  SG/Broby drivs av Sunne kommun som är en kommunal huvudman. Det närmaste gymnasiet Sunne kommun driver är SG/Södra Viken.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.