Forshagaakademin

Fristående ·

Industrileden 5 B, Forshaga

Högskolestudier

Var eleverna på Forshagaakademin studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Forshagaakademin de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Ämneslärarprogrammet

   14 %

  • Kandidatprogram i biologi och miljövetenskap

   14 %

  • Kandidatprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

   14 %

  • Kandidatprogram i konst och media

   7 %

  Program

  Naturbruk

  Antagningspoäng

  Djurvård

   

  147.5

  Naturturism

   

  110

  Vattenbruk

   

  SV

  Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

  RIKS

  Går att söka från hela landet.

  SV

  RIKS

  170

  Om

  Forshagaakademin är ett gymnasium i Forshaga som har programmet naturbruk. Antagningspoängen 2023 för Forshagaakademin var mellan 110 och 170 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 170 meritpoäng för naturbruk, inriktning vattenbruk. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  65/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(14,1)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  87%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  87%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7,8

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 58 svar, 94 % svarsfrekvens

  Studiero

  7,1

  Trygghet

  8,8

  Stöd

  7,1

  Elevnöjdhet

  9

  Antal elever på skolan

  238 elever

  Könsfördelning

  38 % tjejer

  62 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  21 %

  Jobbar

  28 %

  Annat

  51 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  19 %

  Jobbar

  57 %

  Annat

  24 %

  Plats

  Skolägare

  Klarafors AB

  1 gymnasieskola

  Fristående skolägare

  Forshagaakademin drivs av Klarafors AB som är en enskild huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.