Stjerneskolan

Kommunal ·

Fabriksgatan 3, Torsby

Högskolor

Var eleverna på Stjerneskolan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Stjerneskolan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  45 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  16 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  8 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  7 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  5 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  4 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  3 %

 • Handelshögskolan i Stockholm

  Handelshögskolan i Stockholm

  2 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  2 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  1 %

Och 6 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Högskoleingenjörsprogram

  13 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  13 %

 • Civilingenjörsprogram

  11 %

 • Civilekonomprogrammet

  10 %

 • Kandidatprogram i personliga tjänster

  10 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  7 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  5 %

 • Juristprogrammet

  4 %

 • Kandidatprogram i journalistik och information

  4 %

 • Socionomprogrammet

  4 %

Och 11 ytterligare utbildningar

Program

Om

Stjerneskolan är ett gymnasium i Torsby som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, fordon och transport, bygg och anläggning, vård och omsorg samt industri. Antagningspoängen 2023 för Stjerneskolan var mellan 87,5 och 222,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 222,5 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

77/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(14,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

85%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

91%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 113 svar, 88 % svarsfrekvens

Studiero

6,9

Trygghet

8,1

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

7

Antal elever på skolan

429 elever

Könsfördelning

49 % tjejer

51 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Inget skolbibliotek

Använder kommunens stora bibliotek precis på andra sidan vägen.

Idrottssal bredvid skolan

Idrottssal i anslutning till skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

40 %

Jobbar

37 %

Annat

23 %

3 år efter studenten

Studerar

46 %

Jobbar

39 %

Annat

15 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  45 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  16 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  8 %

Utbildningskategorier

 • Högskoleingenjörsprogram

  13 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  13 %

 • Civilingenjörsprogram

  11 %

Plats

Skolägare

Torsby kommun

1 gymnasieskola

Kommunal skolägare

Stjerneskolan drivs av Torsby kommun, som är en kommunal huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.