Karlstad Fria Läroverk i Karlstad

Karlstad Fria Läroverk

Fristående ·

Orrholmsgatan 4, Karlstad

Högskolor

Var eleverna på Karlstad Fria Läroverk studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Karlstad Fria Läroverk de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  60 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  5 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  5 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  4 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  3 %

 • Mittuniversitetet

  Mittuniversitetet

  3 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  3 %

 • Karolinska institutet

  Karolinska institutet

  2 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  2 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  2 %

Och 12 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  15 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  11 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  11 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  9 %

 • Lärarprogram

  9 %

 • Civilekonomprogrammet

  5 %

 • Förskollärarprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i personliga tjänster

  5 %

 • Socionomprogrammet

  5 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  4 %

Och 13 ytterligare utbildningar

Program

Om

Karlstad Fria Läroverk är ett gymnasium i Karlstad som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, el och energi samt barn och fritid. Antagningspoängen 2023 för Karlstad Fria Läroverk var mellan 107,5 och 232,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 232,5 meritpoäng för ekonomi. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

71/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(14,4)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

90%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

67%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,5

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 157 svar, 79 % svarsfrekvens

Studiero

6,4

Trygghet

8,2

Stöd

6,3

Elevnöjdhet

6,9

Antal elever på skolan

591 elever

Könsfördelning

42 % tjejer

58 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal utanför skolan

Idrottssal utanför skolans lokaler.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

39 %

Jobbar

25 %

Annat

36 %

3 år efter studenten

Studerar

29 %

Jobbar

43 %

Annat

28 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Karlstads universitet

  Karlstads universitet

  60 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  5 %

 • Stockholms universitet

  Stockholms universitet

  5 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  15 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  11 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  11 %

Plats

Skolägare

Watma Education AB

9 gymnasieskolor

Fristående skolägare

Karlstad Fria Läroverk drivs av Watma Education AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Watma Education AB driver är Linköping Fria Läroverk och Kunskapscompaniets Gymnasium.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.