Gymnasium Skövde Västerhöjd i Skövde

1 / 2

Gymnasium Skövde Västerhöjd

Kommunal ·

Gymnasiegatan 1, Skövde

Högskolestudier

Var eleverna på Gymnasium Skövde Västerhöjd studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Gymnasium Skövde Västerhöjd de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i konst och media

   20 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   18 %

  • Grundlärarprogrammet

   14 %

  • Förskollärarprogrammet

   6 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   6 %

  • Socionomprogrammet

   6 %

  • Ämneslärarprogrammet

   4 %

  • Kandidatprogram i journalistik och information

   4 %

  • Högskoleprogram i humaniora

   2 %

  • Kandidatprogram i hälso- och sjukvård

   2 %

  Program

  Natur
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Naturvetenskap 
  217.5
  Naturvetenskap och samhälle 
  217.5
  Samhälle
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela samhällsvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  217.5
  Medier, information och kommunikation 
  217.5
  Samhällsvetenskap 
  217.5
  Ekonomi
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Ekonomi 
  235
  Juridik 
  235
  Teknik
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela teknikprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Design och produktutveckling 
  170
  Informations- och medieteknik 
  170
  Produktionsteknik 
  170
  Samhällsbyggande och miljö 
  170
  Estet
  InriktningAntagningspoäng
  Bild och formgivning 
  175
  Estetik och media 
  152.5
  Musik 

  PROV

  Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

  PROV

  130
  Försäljning och service
  InriktningAntagningspoäng
  Försäljning och service 
  177.5
  Humanistiska
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela humanistiska programmet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Kultur 
  207.5
  Språk 
  207.5
  Vård och omsorg
  InriktningAntagningspoäng
  Vård och omsorg 
  212.5
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  Estetiska programmet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  135

  Om

  Gymnasium Skövde Västerhöjd är ett gymnasium i Skövde som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, estet, försäljning och service, humanistiska, vård och omsorg samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Gymnasium Skövde Västerhöjd var mellan 135 och 235 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 235 meritpoäng för ekonomi, inriktning juridik. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  80/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C(15)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  85%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  87%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,3

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 372 svar, 79 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,2

  Trygghet

  7,4

  Stöd

  5,4

  Elevnöjdhet

  6,1

  Antal elever på skolan

  1432 elever

  Könsfördelning

  62 % tjejer

  38 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  46 %

  Jobbar

  31 %

  Annat

  23 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  56 %

  Jobbar

  32 %

  Annat

  12 %

  Plats

  Skolägare

  Skövde kommun

  2 gymnasieskolor

  Kommunal skolägare

  Gymnasium Skövde Västerhöjd drivs av Skövde kommun som är en kommunal huvudman. Det närmaste gymnasiet Skövde kommun driver är Gymnasium Skövde Kavelbro.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.