Volvogymnasiet i Skövde
Volvogymnasiet i Skövde
Volvogymnasiet i Skövde

1 / 3

Volvogymnasiet

Fristående ·

John G Grönvalls plats 8, Skövde

Högskolestudier

Var eleverna på Volvogymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Volvogymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   57 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   10 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   8 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   5 %

  • Ämneslärarprogrammet

   3 %

  • Arkitektprogrammet

   3 %

  • Civilekonomprogrammet

   3 %

  • Civilingenjörsprogram i samhällsbyggnad och byggnadsteknik

   3 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   3 %

  • Officersprogrammet

   3 %

  Program

  Industri

  Antagningsgräns

  Produkt och maskinteknik

   

  260

  Om

  Volvogymnasiet är ett gymnasium i Skövde som har programmet industri. Antagningspoängen 2023 för Volvogymnasiet var 260 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 260 meritpoäng för industri, inriktning produkt och maskinteknik. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  85/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  B(17,2)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  99%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  100%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7,9

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 43 svar, 93 % svarsfrekvens

  Studiero

  7,8

  Trygghet

  9,5

  Stöd

  8,2

  Elevnöjdhet

  9,1

  Antal elever på skolan

  142 elever

  Könsfördelning

  25 % tjejer

  75 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  38 %

  Jobbar

  58 %

  Annat

  4 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  45 %

  Jobbar

  55 %

  Annat

  0 %

  Plats

  Skolägare

  Volvo Industrial Academy AB

  1 gymnasieskola

  Fristående skolägare

  Volvogymnasiet drivs av Volvo industrial academy AB som är en enskild huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.