Vadsbogymnasiet i Mariestad
Vadsbogymnasiet i Mariestad
Vadsbogymnasiet i Mariestad
Vadsbogymnasiet i Mariestad
Vadsbogymnasiet i Mariestad

1 / 8

Vadsbogymnasiet

Kommunal ·

Drottning Kristinas väg 50, Mariestad

Högskolestudier

Var eleverna på Vadsbogymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Vadsbogymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Sjuksköterskeprogrammet

   12 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   10 %

  • Socionomprogrammet

   9 %

  • Civilekonomprogrammet

   8 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   8 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   8 %

  • Juristprogrammet

   7 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   6 %

  • Ämneslärarprogrammet

   5 %

  • Förskollärarprogrammet

   4 %

  Program

  Natur
  InriktningAntagningspoäng
  Naturvetenskap 
  187.5
  Samhälle
  InriktningAntagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  207.5
  Ekonomi
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Ekonomi 
  262.5
  Juridik 
  262.5
  Teknik
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela teknikprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Design och produktutveckling 
  167.5
  Produktionsteknik 
  167.5
  Teknikvetenskap 
  167.5
  El och energi
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela el- och energiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Automation 
  215
  Elteknik 
  215
  Barn och fritid
  InriktningAntagningspoäng
  Pedagogiskt och socialt arbete 
  82.5
  Försäljning och service
  InriktningAntagningspoäng
  Försäljning och service 
  130
  Bygg och anläggning
  InriktningAntagningspoäng
  Husbyggnad 
  207.5
  Vård och omsorg
  InriktningAntagningspoäng
  Vård och omsorg 
  125
  Industri
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela industritekniska programmet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Produkt och maskinteknik 
  145
  Svetsteknik 
  145
  Marinteknik
  InriktningAntagningspoäng
  Service och reparation 

  RIKS

  Går att söka från hela landet.

  RIKS

  175
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  Allmän 

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  0
  Barn- och fritidsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  147.5
  Försäljning och service 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  92.5
  Industritekniska programmet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  70
  Vård och omsorg 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  127.5

  Om

  Vadsbogymnasiet är ett gymnasium i Mariestad som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, el och energi, barn och fritid, försäljning och service, bygg och anläggning, vård och omsorg, introduktion, industri samt marinteknik. Antagningspoängen 2023 för Vadsbogymnasiet var mellan 0 och 262,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 262,5 meritpoäng för ekonomi. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  74/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(14,3)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  78%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  91%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,1

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 160 svar, 78 % svarsfrekvens

  Studiero

  6,9

  Trygghet

  8,1

  Stöd

  6,4

  Elevnöjdhet

  7,1

  Antal elever på skolan

  697 elever

  Könsfördelning

  44 % tjejer

  56 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  42 %

  Jobbar

  40 %

  Annat

  18 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  56 %

  Jobbar

  33 %

  Annat

  11 %

  Plats

  Skolägare

  Mariestads kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Vadsbogymnasiet drivs av Mariestads kommun som är en kommunal huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.