NTI Gymnasiet Skövde i Skövde
NTI Gymnasiet Skövde i Skövde
NTI Gymnasiet Skövde i Skövde
NTI Gymnasiet Skövde i Skövde
NTI Gymnasiet Skövde i Skövde

1 / 5

NTI Gymnasiet Skövde

Fristående ·

John G. Grönvalls Plats 2, Skövde

Program

Om

NTI Gymnasiet Skövde är ett gymnasium i Skövde som har programmen teknik, el och energi, international Baccalaureate samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för NTI Gymnasiet Skövde var mellan 97,5 och 180 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 180 meritpoäng för teknik, inriktning design och produktutveckling. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

80/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D(13,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

79%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

63%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 48 svar, 67 % svarsfrekvens

Studiero

7,8

Trygghet

8,3

Stöd

7,7

Elevnöjdhet

7,5

Antal elever på skolan

222 elever

Könsfördelning

23 % tjejer

77 % killar

Praktiskt

Matsal på skolan

Matsal i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal på skolan

Idrottssal i skolans lokaler.

Plats

Skolägare

Academedia AB

143 gymnasieskolor

Fristående skolägare

NTI Gymnasiet Skövde drivs av Academedia AB, som är en enskild huvudman. De närmsta gymnasierna Academedia AB driver är Drottning Blankas Gymnasieskola Skövde och Praktiska Gymnasiet Skövde.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.