Katedralskolan i Skara

Katedralskolan

Kommunal ·

Brunsbogatan 1, Skara

Högskolestudier

Var eleverna på Katedralskolan studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Katedralskolan de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   13 %

  • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

   12 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   9 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   8 %

  • Grundlärarprogrammet

   6 %

  • Ämneslärarprogrammet

   5 %

  • Juristprogrammet

   4 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   3 %

  • Kandidatprogram i humaniora

   3 %

  • Kandidatprogram i konst och media

   3 %

  Program

  Natur
  InriktningAntagningspoäng
  Naturvetenskap 
  180
  Samhälle
  InriktningAntagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  177.5
  Ekonomi
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Ekonomi 
  162.5
  Juridik 
  162.5
  Teknik
  InriktningAntagningspoäng
  Informations- och medieteknik 
  135
  Estet
  InriktningAntagningspoäng
  Dans 

  PROV

  Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

  PROV

  157.5
  Teater 

  PROV

  Förutom meritvärdet görs också ett färdighetsprov för antagningen. Därav kan antagningsgränsen överstiga 340.

  PROV

  398
  El och energi
  InriktningAntagningspoäng
  Elteknik 
  87.5
  Barn och fritid
  InriktningAntagningspoäng
  Allmän 

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  142.5
  Försäljning och service
  InriktningAntagningspoäng
  Försäljning och service 
  105
  Fordon och transport
  InriktningAntagningspoäng
  Transport 
  97.5
  Bygg och anläggning
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela bygg- och anläggningsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Husbyggnad 
  105
  Plåtslageri 
  105
  Vård och omsorg
  InriktningAntagningspoäng
  Vård och omsorg 
  122.5
  International Baccalaureate
  InriktningAntagningspoäng
  International Baccalaureate 
  120
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  Allmän 

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  0
  Barn- och fritidsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  165
  Bygg- och anläggningsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  170
  Bygg- och anläggningsprogrammet 

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  55
  Försäljning och service 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  165
  Försäljning och service 

  IMY

  Förbereder dig för att börja jobba eller komma in på ett yrkesprogram.

  IMY

  67.5
  Vård och omsorg 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  137.5

  Om

  Katedralskolan är ett gymnasium i Skara som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, estet, el och energi, barn och fritid, försäljning och service, fordon och transport, bygg och anläggning, vård och omsorg, international Baccalaureate samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Katedralskolan var mellan 0 och 180 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 180 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  71/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(13,1)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  77%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  81%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  5,9

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 115 svar, 76 % svarsfrekvens

  Studiero

  6

  Trygghet

  7,8

  Stöd

  6,1

  Elevnöjdhet

  6,1

  Antal elever på skolan

  556 elever

  Könsfördelning

  47 % tjejer

  53 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  42 %

  Jobbar

  40 %

  Annat

  18 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  66 %

  Jobbar

  19 %

  Annat

  15 %

  Plats

  Skolägare

  Skara kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Katedralskolan drivs av Skara kommun som är en kommunal huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.