Lichron Teknikgymnasium

Fristående ·

Norregårdsvägen 17, Skövde

Högskolestudier

Var eleverna på Lichron Teknikgymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Lichron Teknikgymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Högskoleprogram i teknik och teknisk industri

   36 %

  • Grundlärarprogrammet

   9 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   9 %

  Program

  Industri

  Antagningspoäng

  Produkt och maskinteknik

   

  125

  Om

  Lichron Teknikgymnasium är ett gymnasium i Skövde som har programmet industri. Antagningspoängen 2023 för Lichron Teknikgymnasium var 125 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 125 meritpoäng för industri, inriktning produkt och maskinteknik. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  70/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(13,1)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  99%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  44%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,8

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 27 svar, 82 % svarsfrekvens

  Studiero

  4,3

  Trygghet

  8,1

  Stöd

  7,8

  Elevnöjdhet

  6,9

  Antal elever på skolan

  102 elever

  Plats

  Skolägare

  Lichron Europe Aktiebolag

  1 gymnasieskola

  Fristående skolägare

  Lichron Teknikgymnasium drivs av Lichron europe aktiebolag som är en enskild huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.