Stiernhööksgymnasiet i Rättvik

Stiernhööksgymnasiet

Kommunal ·

Masvägen 15, Rättvik

Högskolestudier

Var eleverna på Stiernhööksgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Stiernhööksgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   17 %

  • Socionomprogrammet

   9 %

  • Ämneslärarprogrammet

   6 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   6 %

  • Grundlärarprogrammet

   6 %

  • Kandidatprogram i konst och media

   6 %

  • Läkarprogrammet

   6 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   6 %

  • Djursjukvårdarprogrammet

   4 %

  • Kandidatprogram i fysik, kemi och geovetenskap

   4 %

  Program

  Natur
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Naturvetenskap 
  120
  Naturvetenskap och samhälle 
  120
  Samhälle
  InriktningAntagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  230
  Ekonomi
  InriktningAntagningspoäng
  Ekonomi 
  185
  El och energi
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela el- och energiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Dator- och kommunikationsteknik 
  195
  Elteknik 
  195
  Naturbruk
  InriktningAntagningspoäng
  Djurvård 
  215
  Hästhållning 
  112.5
  Lantbruk 
  152.5
  Bygg och anläggning
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela bygg- och anläggningsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Husbyggnad 
  170
  Måleri 
  170
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  Bygg- och anläggningsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Ekonomiprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  El- och energiprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Naturbruksprogrammet, djur, häst 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Naturbruksprogrammet, djurvård 

  RIKS

  Går att söka från hela landet.

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  RIKS

  IMV

  0
  Naturbruksprogrammet, lantbruk 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Naturvetenskapsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0
  Samhällsvetenskapsprogrammet 

  IMV

  Inriktning mot ett visst nationellt program för att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet.

  IMV

  0

  Om

  Stiernhööksgymnasiet är ett gymnasium i Rättvik som har programmen natur, samhälle, ekonomi, el och energi, naturbruk, bygg och anläggning samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Stiernhööksgymnasiet var mellan 0 och 230 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 230 meritpoäng för samhälle, inriktning beteendevetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  73/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(14,3)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  85%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  91%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,8

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 136 svar, 89 % svarsfrekvens

  Studiero

  7,2

  Trygghet

  8,4

  Stöd

  7

  Elevnöjdhet

  7,7

  Antal elever på skolan

  457 elever

  Könsfördelning

  54 % tjejer

  46 % killar

  Efter gymnasiet

  1 år efter studenten

  Studerar

  23 %

  Jobbar

  44 %

  Annat

  33 %

  3 år efter studenten

  Studerar

  28 %

  Jobbar

  52 %

  Annat

  20 %

  Plats

  Skolägare

  Rättviks kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Stiernhööksgymnasiet drivs av Rättviks kommun som är en kommunal huvudman.

  Andra besökte även

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.