Musikkonservatoriet Falun

Kommunal ·

Daljunkaregatan 11, Falun

Musikkonservatoriet Falun är ett gymnasium i Falun som har programmet Estet. Antagningspoängen 2023 för Musikkonservatoriet Falun var 255 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 255 meritpoäng för Estet, inriktning musik. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Estetiska programmet

Antagningsgräns

Musik

 

SPETS

Du ges möjligheten att fördjupa dig och läsa högskolekurser i ämnet. Spetsutbildning innebär att programet också är riksrekryterande

SV

Särskild variant av programet som inte är en av de nationella inriktingarna.

SPETS

SV

255

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

83/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (17)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Låg

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

81 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

59 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

8,4

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 16 svar, 100 % svarsfrekvens

Studiero

9

Trygghet

9,6

Stöd

8,7

Elevnöjdhet

8,8

Antal elever på skolan

37 elever

Könsfördelning

49 % tjejer

51 % killar

Plats

Region Dalarna är skolägare

1 gymnasieskola

37 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Region Dalarna som är en kommunal skolägare.