Falu Frigymnasium i Falun
Falu Frigymnasium i Falun
Falu Frigymnasium i Falun
Falu Frigymnasium i Falun
Falu Frigymnasium i Falun

1 / 6

Falu Frigymnasium

Fristående ·

Nybrogatan 20 B, Falun

Högskolor

Var eleverna på Falu Frigymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Falu Frigymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  19 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  18 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  12 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  6 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  5 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  5 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  4 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  4 %

 • Linnéuniversitetet

  Linnéuniversitetet

  3 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  3 %

Och 15 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  14 %

 • Civilingenjörsprogram

  10 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  7 %

 • Kandidatprogram i humaniora

  6 %

 • Läkarprogrammet

  6 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  6 %

 • Socionomprogrammet

  6 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  5 %

 • Lärarprogram

  5 %

 • Kandidatprogram i konst och media

  4 %

Och 20 ytterligare utbildningar

Program

Om

Vi är en personalägd skola med omtalad atmosfär. Här på Falufri möter du globala frågor i såväl klassrummet som på plats ute i världen. Som elev på skolan utmanas du på just din nivå, med stort stöd från lärare och mentorer.

Falufri är en skola med internationell prägel och som elev på Falufri möter du världen i allt du gör. Det globala perspektivet gör undervisningen mer intressant och våra resor till spännande platser hjälper dig att utvecklas och bli redo för framtida studier och arbetsliv. Vi har alltid flera internationella projekt på gång med samarbetspartners på olika platser i världen. Falufri är en certifierad FN-skola, EU-ambassadörsskola och vi är även Erasmus-ackrediterade. Allt detta öppnar upp för ännu fler möjligheter till internationellt utbyte.

Våra elever söker sig till oss för att de vill påverka, både sin egen studiesituation och de stora samhällsfrågorna. Genom en högkvalitativ och elevanpassad lärmiljö vägleder vi eleverna mot nästa steg i livet. Vi är kända för att vara bra på att skapa goda relationer mellan lärare och elever. Vi skapar ett klimat där alla lär sig stötta varandra och utvecklas tillsammans. Med våra verktyg får alla möjligheten att bli sitt allra bästa jag.

Strävan efter utveckling, den ständiga vetgirigheten och viljan att påverka kännetecknar Falufri, både hos personal och elever. Vi värderar ny kunskap högt, och det innebär att vi alltid jobbar med att lära oss. Vi mäter, utvärderar, förbättrar och mäter igen. Beslutsvägarna är korta, vi håller klasserna små och utvärderar hela tiden oss själva kritiskt. Vi har satt kvaliteten i system, både i det stora och det lilla.

Falu Frigymnasium är en politiskt och religiöst obunden gymnasieskola.

Falu Frigymnasium är ett gymnasium i Falun som har programmen natur, samhälle, ekonomi, teknik, humanistiska samt vård och omsorg. Antagningspoängen 2023 för Falu Frigymnasium var mellan 132,5 och 210 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 210 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Nationella prov

76/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C(14,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

87%

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

83%

Sammanvägning av lärarnas åsikter från Skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 117 svar, 91 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

8,4

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

7,8

Antal elever på skolan

393 elever

Könsfördelning

64 % tjejer

36 % killar

Praktiskt

Närliggande restaurang

Lunch på restaurang Gastronomen.

Närliggande restaurang

Lunch på restaurang Gastronomen

Obemannat skolbibliotek

Skolbibliotek utan anställd bibliotikarie.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

60 %

Jobbar

22 %

Annat

18 %

3 år efter studenten

Studerar

74 %

Jobbar

19 %

Annat

7 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  19 %

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  18 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  12 %

Utbildningskategorier

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  14 %

 • Civilingenjörsprogram

  10 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  7 %

Plats

Skolägare

Falufri holding AB

1 gymnasieskola

Fristående skolägare

Falu Frigymnasium drivs av Falufri holding AB, som är en enskild huvudman.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.