Falu Frigymnasium

Fristående ·

Nybrogatan 20 B, Falun

Falu Frigymnasium är ett gymnasium i Falun som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik, Humanistiska samt Vård och omsorg. Antagningspoängen 2023 för Falu Frigymnasium var mellan 132,5 och 210 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 210 meritpoäng för Natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

210

Naturvetenskap och samhälle

 

210

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

147.5

Samhällsvetenskap

 

147.5

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

162.5

Juridik

 

162.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Informations- och medieteknik

 

132.5

Teknikvetenskap

 

132.5

Humanistiska programmet

Antagningsgräns

Kultur

 

147.5

Vård- och omsorgsprogrammet

Antagningsgräns

Vård och omsorg

 

147.5

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

70/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C (14,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

87 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

83 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,2

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 117 svar, 91 % svarsfrekvens

Studiero

6,5

Trygghet

8,4

Stöd

6,7

Elevnöjdhet

7,8

Antal elever på skolan

393 elever

Könsfördelning

64 % tjejer

36 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

58 %

Jobbar

24 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

18 %

Tre år efter

Studerar

68 %

Jobbar

19 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Fem år efter

Studerar

43 %

Jobbar

47 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Plats

Falu Frigymnasium Aktiebolag är skolägare

1 gymnasieskola

393 elever totalt

Fristående skolägare

Skolan drivs av Falu Frigymnasium Aktiebolag som är en fristående skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet