Soltorgsgymnasiet

Kommunal ·

Masergatan 20, Borlänge

Soltorgsgymnasiet är ett gymnasium i Borlänge som har programmen Natur, Teknik och Humanistiska. Antagningspoängen 2023 för Soltorgsgymnasiet var mellan 187,5 och 200 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 200 meritpoäng för Humanistiska, inriktning kultur. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

187.5

Naturvetenskap och samhälle

 

187.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

200

Informations- och medieteknik

 

200

Samhällsbyggande och miljö

 

200

Teknikvetenskap

 

200

Humanistiska programmet

Antagningsgräns

Kultur

 

200

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

75/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

B-C (15,7)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Medel

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

96 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

94 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

7,9

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 142 svar, 90 % svarsfrekvens

Studiero

7,1

Trygghet

8,8

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

7,7

Antal elever på skolan

485 elever

Könsfördelning

51 % tjejer

49 % killar

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

71 %

Jobbar

16 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

13 %

Tre år efter

Studerar

70 %

Jobbar

18 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Fem år efter

Studerar

50 %

Jobbar

40 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

10 %

Plats

Borlänge Kommun är skolägare

3 gymnasieskolor

1575 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Borlänge Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet