Soltorgsgymnasiet i Borlänge

Soltorgsgymnasiet

Kommunal ·

Masergatan 20, Borlänge

Högskolor

Var eleverna på Soltorgsgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Soltorgsgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan. Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  19 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  14 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  12 %

 • Kungl. Tekniska högskolan

  Kungl. Tekniska högskolan

  9 %

 • Örebro universitet

  Örebro universitet

  8 %

 • Chalmers tekniska högskola

  Chalmers tekniska högskola

  7 %

 • Luleå tekniska universitet

  Luleå tekniska universitet

  5 %

 • Högskolan i Gävle

  Högskolan i Gävle

  4 %

 • Umeå universitet

  Umeå universitet

  4 %

 • Göteborgs universitet

  Göteborgs universitet

  3 %

Och 11 ytterligare högskolor

Utbildningar

 • Civilingenjörsprogram

  30 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  17 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  6 %

 • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

  5 %

 • Sjuksköterskeprogrammet

  5 %

 • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

  4 %

 • Lärarprogram

  4 %

 • Läkarprogrammet

  4 %

 • Biomedicinska analytikerprogrammet

  3 %

 • Juristprogrammet

  3 %

Och 15 ytterligare utbildningar

Program

Om

Soltorgsgymnasiet är ett gymnasium i Borlänge som har programmen natur, teknik och humanistiska. Antagningspoängen 2023 för Soltorgsgymnasiet var mellan 187,5 och 200 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 200 meritpoäng för humanistiska, inriktning kultur. Se alla antagningspoäng ovan.

Fakta

Utbildningsstatistik

Nationella prov

82/100

Snittbetyg

B-C(15,8)

Betygsinflation

Medel

Tar examen

97%

Lärare

Behöriga lärare

94%

Lärarnöjdhet

7,6

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 142 svar, 90 % svarsfrekvens

Studiero

7,1

Trygghet

8,8

Stöd

6,8

Elevnöjdhet

7,7

Antal elever på skolan

485 elever

Könsfördelning

51 % tjejer

49 % killar

Praktiskt

Matsal och eget kök

Matsal och eget kök i skolans lokaler.

Skolbibliotek med bibliotekarie

Bibliotek med anställd skolbibliotekarie.

Idrottssal bredvid skolan

Använder Maserhallen som ligger precis bredvid skolan.

Efter gymnasiet

1 år efter studenten

Studerar

77 %

Jobbar

14 %

Annat

9 %

3 år efter studenten

Studerar

78 %

Jobbar

15 %

Annat

7 %

Högskolestudier

Högskolor och universitet

 • Uppsala universitet

  Uppsala universitet

  19 %

 • Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna

  14 %

 • Linköpings universitet

  Linköpings universitet

  12 %

Utbildningskategorier

 • Civilingenjörsprogram

  30 %

 • Högskoleingenjörsprogram

  17 %

 • Kandidatprogram i samhälls- och beteendevetenskap

  6 %

Plats

Skolägare

Borlänge kommun

3 gymnasieskolor

Kommunal skolägare

Soltorgsgymnasiet drivs av Borlänge kommun, som är en kommunal huvudman. De närmsta gymnasierna Borlänge kommun driver är Hagagymnasiet och Hushagsgymnasiet.

Andra besökte även

Jobbar du på gymnasiet?

Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.