Härjedalens Gymnasium

Kommunal ·

Vallarvägen 2, Sveg

Högskolestudier

Var eleverna på Härjedalens Gymnasium studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Härjedalens Gymnasium de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   15 %

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   13 %

  • Ämneslärarprogrammet

   10 %

  • Kandidatprogram i personliga tjänster

   10 %

  • Juristprogrammet

   5 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   5 %

  • Sjuksköterskeprogrammet

   5 %

  • Arkitektprogrammet

   3 %

  • Civilekonomprogrammet

   3 %

  • Djursjukvårdarprogrammet

   3 %

  Program

  Natur
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Naturvetenskap 
  205
  Naturvetenskap och samhälle 
  205
  Samhälle
  InriktningAntagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  175
  Ekonomi
  InriktningAntagningspoäng
  Ekonomi 
  177.5
  Naturbruk
  InriktningAntagningspoäng
  Naturturism 
  142.5
  Fordon och transport
  InriktningAntagningspoäng
  Transport 
  187.5
  Industri
  InriktningAntagningspoäng
  Svetsteknik 
  170
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  Allmän 

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  55

  Om

  Härjedalens Gymnasium är ett gymnasium i Sveg som har programmen natur, samhälle, ekonomi, naturbruk, fordon och transport, industri samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Härjedalens Gymnasium var mellan 55 och 205 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 205 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  73/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C-D(14,2)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Medel

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  89%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  55%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  6,8

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 58 svar, 95 % svarsfrekvens

  Studiero

  7

  Trygghet

  8

  Stöd

  6,1

  Elevnöjdhet

  6,8

  Antal elever på skolan

  193 elever

  Könsfördelning

  47 % tjejer

  53 % killar

  Plats

  Skolägare

  Härjedalens kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Härjedalens Gymnasium drivs av Härjedalens kommun som är en kommunal huvudman.

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.