Fjällgymnasiet i Svenstavik

Fjällgymnasiet

Kommunal ·

Skolvägen 4, Svenstavik

Högskolestudier

Var eleverna på Fjällgymnasiet studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Fjällgymnasiet de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

  • Civilingenjörsprogram i teknik och teknisk industri

   10 %

  • Förskollärarprogrammet

   10 %

  • Juristprogrammet

   10 %

  • Kandidatprogram i företagsekonomi, handel och administration

   10 %

  • Läkarprogrammet

   10 %

  • Djursjukvårdarprogrammet

   5 %

  • Högskoleingenjörsprogrammet

   5 %

  • Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik

   5 %

  • Kandidatprogram i juridik och rättsvetenskap

   5 %

  • Kandidatprogram i lantbruk, trädgård, skog och fiske

   5 %

  Program

  Natur
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela naturvetenskapsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Naturvetenskap 
  275
  Naturvetenskap och samhälle 
  275
  Samhälle
  InriktningAntagningspoäng
  Beteendevetenskap 
  200
  Ekonomi
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela ekonomiprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Ekonomi 
  192.5
  Juridik 
  192.5
  Barn och fritid
  Inriktning (Välj år 2)
  Här söker du in till hela barn- och fritidsprogrammet och får välja vilken inrikting du vill gå år 2.
  Antagningspoäng
  Fritid och hälsa 
  100
  Pedagogiskt och socialt arbete 
  100
  Introduktion
  InriktningAntagningspoäng
  Allmän 

  VIS

  Välj inriktning senare – Du väljer inriktning i årskurs 2 eller årskurs 3.

  VIS

  0

  Om

  Fjällgymnasiet är ett gymnasium i Svenstavik som har programmen natur, samhälle, ekonomi, barn och fritid samt introduktion. Antagningspoängen 2023 för Fjällgymnasiet var mellan 0 och 275 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 275 meritpoäng för natur, inriktning naturvetenskap. Se alla antagningspoäng ovan.

  Fakta

  Utbildningsstatistik

  Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

  Nationella prov

  64/100

  Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

  Snittbetyg

  C(14,8)

  Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

  Betygsinflation

  Låg

  Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

  Tar examen

  90%

  Lärare

  Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

  Behöriga lärare

  51%

  Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

  Lärarnöjdhet

  7,8

  Elever

  Elevernas åsikter

  Baserat på 20 svar, 80 % svarsfrekvens

  Studiero

  5,5

  Trygghet

  6,8

  Stöd

  6,2

  Elevnöjdhet

  7,2

  Antal elever på skolan

  108 elever

  Könsfördelning

  54 % tjejer

  46 % killar

  Plats

  Skolägare

  Bergs kommun

  1 gymnasieskola

  Kommunal skolägare

  Fjällgymnasiet drivs av Bergs kommun som är en kommunal huvudman.

  Jobbar du på gymnasiet?

  Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.