Ingridskolan i Bergshamra

Fristående ·

Hjortstigen 1, Solna

Högskolestudier

Var eleverna på Ingridskolan i Bergshamra studerar efter examen.

Statistiken baseras på samtliga elever som tagit examen från Ingridskolan i Bergshamra de senaste tre åren och blivit antagna till en svensk högskoleutbildning. Även elever som tagit sabbatsår inkluderas. Statistiken utgår endast från program, fristående högskolekurser inkluderas inte. Statistiken inkluderar endast utbildningar på grundnivå som alltså går att söka med gymnasiemeriter (det vill säga inte exempelvis forskarutbildningar). Därtill utgår statistiken från urval 2. Det innebär att studenter som kommit in, men lämnat återbud är bortfiltrerade och studenter som blivit antagna i urval 2 är med i datan.

Statistiken är en del av Ednias omfattande arbete med utbildningsdata och tillämpad skolforskning.

Läs mer

  Utbildningar

   Program

   Natur
   InriktningAntagningspoäng
   Naturvetenskap 

   AST

   Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

   SPV

   Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

   AST

   SPV

   240
   Naturvetenskap och samhälle 

   AST

   Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

   SPV

   Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

   AST

   SPV

   210
   Estet
   InriktningAntagningspoäng
   Bild och formgivning 

   AST

   Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

   SPV

   Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

   AST

   SPV

   242.5

   Om

   Ingridskolan i Bergshamra är ett gymnasium i Solna som har programmen natur och estet. Antagningspoängen 2023 för Ingridskolan i Bergshamra var mellan 210 och 242,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 242,5 meritpoäng för estet, inriktning bild och formgivning. Se alla antagningspoäng ovan.

   Fakta

   Utbildningsstatistik

   Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

   Nationella prov

   -

   Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

   Snittbetyg

   -

   Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

   Betygsinflation

   -

   Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

   Tar examen

   -

   Lärare

   Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

   Behöriga lärare

   35%

   Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

   Lärarnöjdhet

   -

   Elever

   Elevernas åsikter

   Baserat på 15 svar, 100 % svarsfrekvens

   Studiero

   7,7

   Trygghet

   7,8

   Stöd

   6,7

   Elevnöjdhet

   7,8

   Antal elever på skolan

   55 elever

   Könsfördelning

   60 % tjejer

   40 % killar

   Praktiskt

   Matsal på skolan

   Delar matsal med Bergshamraskolan.

   Inget skolbibliotek

   Inget skolbibliotek i skolans lokaler.

   Idrottssal utanför skolan

   Idrottssal utanför skolans lokaler.

   Plats

   Skolägare

   Elisabethbolaget AB

   1 gymnasieskola

   Fristående skolägare

   Ingridskolan i Bergshamra drivs av Elisabethbolaget AB som är en enskild huvudman.

   Andra besökte även

   Jobbar du på gymnasiet?

   Hjälp fler elever att förstå om skolan är rätt för dem genom en egen beskrivning och mer information.