Thorildsplans gymnasium

Kommunal ·

Drottningholmsvägen 82, Stockholm

Thorildsplans gymnasium är ett gymnasium i Stockholm, Kungsholmen som har programmen Natur, Samhälle, Ekonomi, Teknik samt El och energi. Antagningspoängen 2023 för Thorildsplans gymnasium var mellan 0 och 242,5 meritpoäng. Den högsta antagningsgränsen var 242,5 meritpoäng för Ekonomi. Se alla antagningspoäng nedan.

Läs mer

Program

Naturvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Naturvetenskap

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

215

Naturvetenskap

 

240

Samhällsvetenskapsprogrammet

Antagningsgräns

Beteendevetenskap

 

235

Samhällsvetenskap

 

230

Ekonomiprogrammet

Antagningsgräns

Ekonomi

 

242.5

Teknikprogrammet

Antagningsgräns

Design och produktutveckling

 

202.5

Informations- och medieteknik

 

0

Informations- och medieteknik

 

HA

Hörselanpassad

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

HA

SPV

0

Informations- och medieteknik

 

AST

Anpassad för dig med autismspektrumtillstånd.

SPV

Eleverna studerar i mindre undervisningsgrupper.

AST

SPV

222.5

Samhällsbyggande och miljö, Arkitektur

 

0

Teknikvetenskap

 

182.5

El- och energiprogrammet

Antagningsgräns

Dator- och kommunikationsteknik

 

195

Elteknik

 

225

Utbildningsstatistik

Studieresultat

Sammanvägning av skolans resultat på olika nationella prov.

Studieresultat

64/100

Genomsnittligt betyg för elever på skolan. A i alla ämnen motsvarar 20.0, E i alla ämnen motsvarar 10.0.

Snittbetyg

C-D (14)

Skillnaden mellan de betyg elever får på nationella prov och de slutbetyg de får i samma kurs. Betygsinflation indikerar att elever får högre slutbetyg än vad de förtjänar.

Betygsinflation

Hög

Andelen elever som tagit examen inom 4 år av de elever som påbörjat gymnasiestudier, även kallat genomströmning.

Tar examen

83 %

Lärare

Andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Behöriga lärare

96 %

Sammanvägning av lärarnas åsikter från skolinspektionens enkät. Inkluderar bl.a. lärarnas åsikter om studiero, stöd och kunskapsutveckling på skolan.

Lärarnöjdhet

6,3

Elever

Elevernas åsikter

Baserat på 646 svar, 81 % svarsfrekvens

Studiero

6,1

Trygghet

8

Stöd

6,5

Elevnöjdhet

6,6

Antal elever på skolan

1337 elever

Könsfördelning

30 % tjejer

70 % killar

Praktiskt

Bibliotek

Skolbibliotek med skolbibliotekarie.

Skollunch

Matsal på skolan.

Idrottssal

Idrottssal på skolan.

Dator

Kostnadsfri skoldator.

Elevhälsa

Heltidsanställd elevhälsopersonal på skolan.

Efter gymnasiet

Ett år efter

Studerar

55 %

Jobbar

23 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

22 %

Tre år efter

Studerar

57 %

Jobbar

31 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

12 %

Fem år efter

Studerar

52 %

Jobbar

37 %

Annat innebär att de före detta eleverna varken studerar eller jobbar.

Annat

11 %

Plats

Stockholms Kommun är skolägare

22 gymnasieskolor

17389 elever totalt

Kommunal skolägare

Skolan drivs av Stockholms Kommun som är en kommunal skolägare.

Inga resultat

Testa att söka på andra namn för gymnasiet